Hur läser man nomenklaturen?

 

  1. Välj först vilken avdelning/vilket kapitel som motsvarar din produkt.
  2. Kontrollera om någon anmärkning påverkar klassificeringen. (Observera att EU:s Taric-databas inte innehåller anmärkningar. Du kan se anmärkningarna i t.ex. Fintaric).
  3. Se texterna för HS-nummer (fyra siffror): vilket HS-nummer motsvarar produkten?
  4. Se texterna med ett streck för eventuella undernummer till den HS-nummer du valt: Vilket undernummer med ett streck motsvarar produkten? Om det undernummer med ett streck som du valt indelas i undernummer med två streck, fortsätt att välja bland dem osv.
  5. Kontrollera om det finns en förklarande HS- eller KN-anmärkning till den varukod du valt.
  6. De förklarande anmärkningarna till KN kompletterar anmärkningarna till HS. De förklarande anmärkningarna till HS och KN preciserar vilka varor som omfattas av varukoden samt förklarar terminologin. Observera att det utöver varubeskrivningarna för varukoderna också kan finnas allmänna bestämmelser till avdelningar och kapitel.
  7. Kontrollera i besluten i klassificeringsfrågor om det utfärdats förordningar och rekommendationer om klassificering av motsvarande produkter.

 

Exempel (19.3.2019), klassificering av akvariefiskar

Avdelning I omfattar enligt rubriken levande djur och animaliska produkter Kapitel 1 i avdelning I omfattar enligt rubriken levande djur.

Vid klassificering av akvariefiskar skulle man kunna stanna för kapitel 1 Levande djur, om man inte läste anmärkning 1 som utesluter bl.a. HS-nummer 0301 (Levande fisk) från kapitel 1.

Anmärkning
 
1. Detta kapitel omfattar alla levande djur utom
 
a) fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0301, 0306, 0307 eller 0308,
 
b) kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002,
 
c) djur enligt nr 9508.

HS-nummer 0301 har två undernummer med ett streck (läget 19.3.2019):

0301 Levande fisk:
 
  - akvariefisk:
 
  - annan levande fisk:

Undernumret för akvariefisk är indelat i två undernummer med två streck:

0301 Levande fisk:
- akvariefisk:
0301 11 - - sötvattenfisk
0301 19 - - annan
- annan levande fisk:

Enligt tolkningsregeln 6 får ett HS-undernummer med två streck inte utsträckas till att omfatta varor som omfattas av det undernummer med ett streck till vilket undernumret med två streck hör. Med andra ord så ska man vid klassificering av akvariefiskar hålla sig till undernummer med två streck och inte gå till HS-numret med ett streck som omfattar annan levande fisk.

För att slutföra klassificeringen ska man svara på frågan: är det fråga om sötvattenfisk eller annan fisk?

I förklarande HS-anmärkningar till nummer 0301 anges vad som avses med ”akvariefisk”. I förklarande KN-anmärkningar till nummer 0301 kompletteras de förklarande HS-anmärkningarna till nummer 0301 genom att ange vad som omfattas av undernumret ”sötvattenfisk”.