Hur är nomenklaturen uppbyggd?

Nomenklaturen är indelad i 21 avdelningar. Avdelningarna är indelade i sammanlagt 99 kapitel (kapitel 98 och 99 är reserverade för särskilda ändamål). Läs mer om avdelningar och kapitel på webbsidan om Brukstariff.

Enligt tolkningsregeln 1 är benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel endast vägledande. Juridiskt bestäms klassificeringen med ledning av lydelsen av varukoderna och av anmärkningarna till avdelningar eller kapitel. Det är viktigt att komma ihåg att en del av anmärkningarna innehåller uttryck som påverkar hela nomenklaturen.

Ett exempel på anmärkning 3 till kapitel 5: I hela nomenklaturen anses elefant-, flodhäst, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben. Denna anmärkning inverkar således också på klassificeringen av varor t.ex. enligt 9601.  

Enligt anmärkning 3 till kapitel 5 ska varor tillverkade av tänder av alla djur klassificeras enligt 9601 10, inte enligt 9601 90.