Logiken i nomenklaturen

Varje vara har en egen varukod. Nomenklaturen går logiskt från råmaterial till halvfabrikat och vidare till färdiga varor.

Ett exempel är bomull (se bilden) av vilken tyg tillverkas och av tyget tillverkas en T-tröja. För att hitta rätt varukod ska man göra enligt de allmänna tolkningsreglerna och också beakta varukodstexterna och anmärkningarna.

Exempel på klassificeringslogiken

Klassificeringen framskrider logiskt i nomenklaturen. T.ex. bomull klassificeras enligt varukod 5201. Dukvaror av trikå tillverkade av bomull klassificeras enligt 6006 och T-tröjor som tillverkats av dukvara av trikå klassificeras enligt 6109.


Bomull av vilken tyg tillverkas och av tyget tillverkas en T-tröja.