Hur fyller jag i ansökan och skickar prover?

Undantagssituation vid sändning av prover som hänför sig till begäranden om BKB-ansökan

Sänd din begäran om BKB-ansökan enligt anvisningarna. Sänd ett prov först när Tullen begär det. Tullen skickar en begäran om tilläggsuppgifter via BTI-tjänsten, och ger anvisningar om sändning av prover.

Allt informationsutbyte mellan Tullen och sökanden samt mellan Tullen och innehavaren av ett BKB sker elektroniskt via BTI-tjänsten. När du registrerar din e-postadress i tjänsten får du e-postaviseringar om meddelanden.
Registrera din e-postadress: klicka på   och välj sedan i menyn som öppnas -> Inställningar -> BTI -> E-postaviseringar. Aktivera fältet för e-postadress  ->  , så att du kan ange din e-postadress. När du har angett e-postadressen får du aviseringar från systemet om ändringar i ansökans status, begäranden om tilläggsutredning och inkommet beslut.

Fyll i en separat elektronisk ansökan för varje vara

En separat ansökan ska göras för varje vara. Beskriv varan så detaljerat att den kan identifieras och klassificeras enligt tullnomenklaturen. Ange bl.a. varornas exakta sammansättning, tillverkningsmetod, användningsändamål och handelsnamn. Ansökan ska lämnas in på finska eller svenska

Snabbanvisning för ifyllande av ansökan om bindande klassificeringsbesked

Ange ett referensnummer för ansökan

Ange ett unikt referensnummer i ansökan. Använd detta referensnummer när du skickar prover och/eller bilagor. På detta sätt säkerställer man att proverna och/eller bilagorna kan kopplas till rätt ansökan.

Sändning av prover och bilagor som hänför sig till ansökan

Kom ihåg att ange det unika referensnumret för ansökan i försändelsen, när du skickar prover, broschyrer och annat material per post. Postadressen är

Tullen
Registratorskontoret
Semaforbron 12
00520 Helsingfors

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15