Hur fyller jag i ansökan och skickar prover?

 

Fyll i en separat elektronisk ansökan för varje vara

En separat ansökan ska göras för varje vara. Beskriv varan så detaljerat att den kan identifieras och klassificeras enligt tullnomenklaturen. Ange bl.a. varornas exakta sammansättning, tillverkningsmetod, användningsändamål och handelsnamn.

Ange ett referensnummer för ansökan

Ange ett unikt referensnummer i ansökan. Använd detta referensnummer när du skickar prover och/eller bilagor. På detta sätt säkerställer man att proverna och/eller bilagorna kan kopplas till rätt ansökan.

Sändning av prover och bilagor som hänför sig till ansökan

Kom ihåg att ange det unika referensnumret för ansökan i försändelsen, när du skickar prover, broschyrer och annat material per post. Postadressen är

Tullen
Registratorskontoret
Semaforbron 12
00520 Helsingfors

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16


 


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag