Hur ansöker man om bindande klassificeringsbesked?

Du behöver ett EORI-nummer

Det är obligatoriskt att ange EORI-nummer i ansökan. EORI-systemet är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. I Finland är det Tullen som beviljar EORI-nummer till företagen.

Mera information om EORI-nummer och om hur det kan sökas.

Befullmäktigande

Eftersom det bindande klassificeringsbeskedet är bindande kan det bara sökas av en person som har firmateckningsrätt. Om personen inte själv gör ansökan, kan denne befullmäktiga en anställd vid företaget eller ett ombud att göra ansökan. Befullmäktigandet görs i Suomi.fi-tjänsten. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person eller ett annat företag fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för dig eller ditt företag.

Den som ger fullmakten ska notera att den givna fullmakten utöver bindande klassificeringsbesked även omfattar skötandet av samtliga tillståndsärenden med Tullen – både i EU:s elektroniska tjänster och i Finska Tullens e-tjänst Tillstånd.

Det bindande klassificeringsbeskedet är ett beslut och inte ett tillstånd. Fullmakterna som gäller det har följande namn i Suomi.fi-tjänsten: ”Granskning av tillstånd för tullverksamhet”, ”Beredning av tillstånd för tullverksamhet” och ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”.

Mer detaljerade anvisningar finns på sidan Identifiering i Tullens e-tjänster.

Inloggning och identifiering i BTI-tjänsten

När du loggar in i BTI-tjänsten styrs du automatiskt till Suomi.fi-tjänsten där du ska identifiera dig. Efter identifieringen flyttas du automatiskt till EU:s elektroniska tjänst (autentiseringsportalen), varifrån du kommer till eBTI-tjänsten genom att klicka på länken BTI till vänster på sidan.

Systemet stöder följande webbläsare: Google Chrome (version 60+) och Mozilla Firefox (version 45+).

Se mer detaljerade anvisningar: Identifiering i EU:s elektroniska tjänst

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15