Hoppa till innehåll

Hur ansöker jag om bindande klassificeringsbesked?

Bindande klassificeringsbesked söks i kommissionens BTI-tjänst. Beakta följande innan du ansöker:

 1. Försäkra dig om att ditt företag har ett företagsnummer, dvs. EORI-nummer.
 2. Eftersom det bindande klassificeringsbeskedet är bindande kan det bara sökas av en person som har firmateckningsrätt. Om personen inte själv gör ansökan, kan hen befullmäktiga en anställd vid företaget eller ett ombud att göra ansökan.

Befullmäktigande

Befullmäktigandet för ansökan om bindande klassificeringsbesked görs i Suomi.fi-tjänsten. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan man ge en annan person eller ett annat företag fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden åt ens företag.

Beakta att den befullmäktigade kan utöver bindande klassificeringsbesked också sköta alla andra tillståndsärenden på företagets vägnar. Med fullmakten kan man alltså använda både EU:s e-tjänst och finska tullens tjänst Tillstånd.

Det bindande klassificeringsbeskedet är ett beslut och inte ett tillstånd. Beakta att fullmakterna som gäller bindande klassificeringsbesked trots det har följande namn i Suomi.fi-tjänsten:

 • Granskning av tillstånd för tullverksamhet
 • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet.

Mer detaljerade anvisningar finns på sidan Identifikation i EU:s e-tjänster.

Hur fyller jag i ansökan och skickar prover?

 1. Gör en separat elektronisk ansökan för varje vara i BTI-tjänsten. Ansökan ska fyllas i på finska eller svenska.
 2. Beskriv varan så detaljerat att den kan identifieras och klassificeras enligt tullnomenklaturen. Ange bl.a. varornas exakta sammansättning, tillverkningsmetod, användningsändamål och handelsnamn.
 3. Ange ett unikt referensnummer i ansökan. Använd detta referensnummer när du skickar prover och bilagor. På detta sätt säkerställer man att proverna och bilagorna kan kopplas till rätt ansökan.
 4. Skicka ett prov först på Tullens begäran. Tullen skickar en begäran om tilläggsuppgifter via BTI-tjänsten, och ger anvisningar om sändning av prover. Skicka provet eller annat material till adressen
  Tullens registratorskontor
  Semaforbron 12
  00520 Helsingfors. 

Anvisning för ifyllande av ansökan om bindande klassificeringsbesked i BTI-tjänsten

Så här får du meddelandena från BTI-tjänsten till din e-post

Allt informationsutbyte mellan Tullen och sökanden samt mellan Tullen och innehavaren av beslutet sker elektroniskt via BTI-tjänsten. Det är viktigt att registrera din e-postadress i tjänsten, så att får du e-postaviseringar om de meddelanden som Tullen skickar.

Registrera din e-postadress i BTI-tjänsten så här:

Klicka på användarikonen och välj sedan i menyn som öppnas

-> Inställningar -> BTI -> E-postaviseringar.

Aktivera fältet för e-postadress, så att du kan skriva in din e-postadress. När du har angett adressen, får du meddelanden från systemet när ansökans status ändras eller när du får en begära om tilläggsutredning eller ett beslut.

Inloggning och identifiering i BTI-tjänsten

När du loggar in i BTI-tjänsten, styrs du automatiskt till Suomi.fi-tjänsten där du ska identifiera dig. Efter identifieringen flyttas du automatiskt till EU:s e-tjänst (autentiseringsportalen), varifrån du kommer till BTI-tjänsten genom att klicka på länken BTI till vänster på sidan. Systemet stöder webbläsarna Google Chrome (version 60+) och Mozilla Firefox (version 45+).

Mer detaljerade anvisningar finns på sidan Identifikation i EU:s e-tjänster.

Frågor?

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15

Du kan ställa frågor om till exempel

 • tullkoder och skatter
 • import- och exportbegränsningar
 • hjälp när ditt företag just börjat med import och export.