Användning av pappersansökan vid reservförfarande

En ansökningsblankett i pappersform får endast användas vid reservförfarande. Tullen meddelar separat när det är tillåtet att använda reservförfarandet vid ett långvarigt avbrott i användningen av det elektroniska förfarandet. Om en pappersansökan skickas i någon annan situation, ogiltigförklarar Tullen den och underrättar kunden om att en elektronisk ansökan ska göras.

Meddelanden om driftavbrott och störningar publiceras på sidan Elektroniska tjänster.

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked som används vid reservförfarande och dess ifyllningsanvisningar:

 

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15 Tullens allmänna rådgivning för företag och användarstödet för e-tjänster öppnar först kl. 8.30 fredagen den 10 september.

Stöd för e-tjänster, företag +358 295 5207