Åland

Om kreditfakturan gäller ett inköp som skett samma månad tas det upp som två rader i skattedeklarationen, en rad för inköp (+) och en rad för kreditering (-).  Om returen skett en annan månad än försäljningen får man inte göra avdrag i skattedeklarationen.


Ja, skattegränsnumret beviljas till ett visst FO-nummer. Lämna in en ny ansökan på blankett 580r.


I första hand är det leveransdatumet som avgör till vilken period en leverans hör. Om man inte vet leveransdatumet kan man som följande alternativ anmäla leveransen utgående från fakturadatumet.


En vara anses begagnad när den inte längre kan säljas momsfritt, vanligtvis efter att en privatperson eller ett företag utan rätt till momsavdrag i månadsdeklarationen till Skatteförvaltningen ägt varan.


Ja, frakten ingår i det momsvärde som du betalar moms på till Tullen. Fraktens momsprocent är densamma som varans momsprocent.


Lagstiftningen säger inget  om att leasingvaror skulle vara befriade från moms när de förs över skattegränsen.


Oktober. Tidigare perioder anmäler du som kontantkund. Om ALA-programmet inte låter dig göra sammandragsdeklarationen för oktober kontakta Mariehamns Tull.


Lagstiftningen säger inget  om att egna varor eller överföringar mellan huvudkontor och filial skulle vara befriade från moms när de förs över skattegränsen.


Om du inte är huvudanvändare, kontrollera då att du har rätt att göra tullklarering med din Katso-kod. Kontakta Skatteförvaltningen som administrerar Katso-koderna.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning