Vanliga frågor ställda av företag

På denna sida finns vanliga frågor.
Du kan bläddra bland frågorna eller skriva din fråga i fältet nedan.

Import

Vad innebär negationskoderna för restriktioner i tulldeklarationer? 

Med negationskoderna anges i tulldeklarationen att en vara inte omfattas av restriktioner. Negationskoden har formen Y9xx, till exempel Y901. 

Notera att du vid import ska kontrollera importrestriktionerna och vid export exportrestriktionerna för varan exempelvis i Varukodstjänsten Fintaric innan du lämnar in tulldeklarationen. 


Kontantkunder kan betala tullräkningen i Tullklareringstjänsten som nätbetalning, kortbetalning med Visa- och Mastercard-kort (Credit/Debit) och MobilePay. Överlåtelsebeslutet för varan genereras åt kunden omedelbart när tullräkningen har betalats i Tullklareringstjänsten.

Om tullräkningen betalas genom kontoöverföring till Tullens konto, får kunden överlåtelsebeslutet när betalningen har registrerats på Tullens konto.

Du kan även betala antingen med kontanter eller med Visa-, MasterCard- och American Express-kort vid tullkontor som erbjuder kundservice.


Med deklarationsparti avses varor som angetts i en och samma tulldeklaration och grunduppgifter om varorna, såsom leveransvillkor, transportuppgifter och uppgifter om förvaringsplats. Uppgifterna om deklarationspartiet gäller hela tulldeklarationen och varuposterna som anges i deklarationen.  

En tulldeklaration kan omfatta flera varuposter. I uppgifterna om en varupost anges mer detaljerade uppgifter om varor med samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. 


Incoterms, dvs. leveransklausuler, har fastställts av Internationella handelskammaren (ICC) och bestämmer köparens och säljarens ansvar för leverensen, varan och kostnaderna.

Ange i tulldeklarationen det leveransvillkor som står på fakturan.

Läs mer: Incoterms


Export

Som reservförfarandedokument används i första hand tullblankett nr 892 och dess tilläggsblankett (tullblankett nr 895).

Alternativt kan man använda enhetsdokumentet, dvs. SAD-blanketten tillsammans med tullblankett nr 890.

Läs mer: Reservförfarande vid export

 


Det lönar sig att registrera sig för att de elektroniska deklarationerna ska kunna handläggas så smidigt som möjligt hos Tullen.

I samband med registreringen inför Tullen företagets namn- och adressuppgifter samt eventuella tillståndsuppgifter i kundregistret. När företaget skickar en elektronisk exportdeklaration till Tullens exportsystem så handlägger exportsystemet deklarationen fortare eftersom uppgifterna redan finns i kundregistret.

Registreringen är obligatorisk om företaget inger mer än fyra exportdeklarationer per år.


Varucertifikat EUR.1- (och A.TR.) säljs av nätbutik nätbutik PunaMusta (på finska). 

Varucertifikat EUR.1 bestyrks i första hand per post. Certifikaten kan skickas till vilket tullkontor som helst för bestyrkande. Man kan också få sitt varucertifikat EUR.1 bestyrkt vid ett tullkontor som erbjuder kundservice: Kontaktuppgifter och postadresser

Det lönar sig för exportörer som ofta exporterar ursprungsprodukter att ansöka om status som godkänd exportör. Då kan exportören själv ange en ursprungsdeklaration på det kommersiella dokument som gäller försändelsen, och då behövs inget varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av Tullen.


Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland och för sedan varan oanvänd ut ur landet i sitt personliga bagage.

Skattefri försäljning till resande omfattas inte av andra värdegränser än minimivärdet 40 euro. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare presenterar en utredning enligt 8 § i mervärdesskattelagen (verifikat stämplat av Tullen eller intyg från återbäringsaffären) över att varan har förts ut ur EU.

Anvisningen ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” finns på Skatteförvaltningens webbplats.