Tulldeklareringen förändras

Deklarationerna för tullagring ska lämnas in till Tullen elektroniskt fr.o.m. 1.6.2019

Deklarationerna kan lämnas in antingen via Tullens webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering.

Enligt preliminära planer:

  • Webbdeklareringen inleds i april 2019
  • Meddelandedeklareringen inleds i maj 2019

De övriga tulldeklarationerna förnyas stegvis

De nya kraven på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis enligt kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen. Enligt nuvarande tidtabell införs de nya deklarationerna i Finland till exempel:

  • vid import och tillfällig lagring i slutet av 2020
  • vid export och transitering åren 2021–2023

När och var syns kundresponsen jag gett?

Tullen ger stöd vid förändringen

Tullen stöder på många sätt sina kunder när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar om kundtillställningar separat.

 

 

 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Direkt meddelandedeklarering ändras: ett nytt meddelande om schemafel tas i bruk
15.2.2019
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ändringar i Tullens system 2.3.2019 – information till meddelandedeklaranter
15.2.2019
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Preciserade beskrivningar av meddelandedeklarering vid tullagring
14.2.2019 14.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag