Förändringar i transiterings-deklarationer och hanterings-systemet för transiterings-garantier

Transiteringsdeklarationer och transiteringsgarantier, nuläge

Transiteringsdeklarationerna inges i Finland till transiteringssystemet.

Transiteringsdeklarationer och transiteringsgarantier, kommande ändringar

De förnyade transiteringsdeklarationerna inges i Finland till Tullens nya tullklareringssystem, som enligt EU:s tidtabell kommer att införas åren 2021–2023. Transiteringsdeklarationer kan också inges på förhand. Ändringarna i transiteringsdeklarationerna i fråga om angivandet av säkerhetsuppgifter är planerade att genomföras åren 2024–2025.

Ett EU-omfattande system för hantering av garantier (GUM) tas i bruk. Införandet är planerat att ske åren 2024–2025.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning