Förändringar i transiterings-deklarationer och hanterings-systemet för transiterings-garantier

Funktion Ärende Läget 2019 Senare
Transitering Samlad garanti vid transitering Tillstånden till samlad säkerhet (garanti) som beviljats före 1.5.2016 gäller under övergångsperioden tills ett nytt beslut fattas på basis av omprövning. Ett EU-omfattande system för hantering av garantier (GUM) tas i bruk enligt planerna åren 2023–2024.
Transitering Transiteringsdeklaration Transiterinsdeklarationen lämnas i Finland till transiteringssystemet. Reviderade transiteringsdeklarationer (nya gränssnitt till garanti- och exportsystemen) lämnas i Finland till det nya förtullningssystemet, enligt EU:s tidtabell planerat införande åren 2023-2025.  Enligt EU:s tidtabell är ändringarna i transiteringsdeklarationer med anknytning till säkerhetsuppgifter planerade att ske åren 2024–2025.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag