Transitering

Funktion Ärende Läget 2018 Senare
Transitering Samlad garanti vid transitering Tillstånden till samlad säkerhet (garanti) som beviljats före 1.5.2016 gäller under övergångsperioden tills ett nytt beslut fattas på basis av omprövning, dock som längst till 1.5.2019. Ett EU-omfattande system för hantering av garantier (GUM) tas i bruk enligt planerna åren 2023–2024.
Transitering Förenklad transitering i sjö- och flygtrafik, s.k. manifesttransitering

Den nuvarande förenklingen (manifesttransitering) kan tillämpas till 30.4.2018 i sjö- och flygtrafik. I stället för det kan man också ansöka om tillstånd att använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration, utan garanti.

 
Transitering Transiteringsdeklaration Transiterinsdeklarationen lämnas i Finland till transiteringssystemet. Reviderade transiteringsdeklarationer (nya gränssnitt till garanti- och exportsystemen) lämnas i Finland till det nya förtullningssystemet, enligt EU:s tidtabell planerat införande åren 2021-2023.  Enligt EU:s tidtabell är ändringarna i transiteringsdeklarationer med anknytning till säkerhetsuppgifter planerade att ske åren 2024–2025.

 

                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag