Tullagring

Funktion Ärende Läget 2018 Stegvisa förändringar 2018 och senare
Tullagring Deklarationer Vid normalt deklarationsförfarande upprättar deklaranten en tulldeklaration (SAD) på papper. Avsikten är att elektronisk deklarering börjar i Tullens deklarationstjänster under våren 2019.

Elektronisk deklarering utvidgas till meddelandedeklarering och blir obligatorisk enligt en nationell tidtabell.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag