Förändringar i deklarationer för lagring i tullager

Funktion Ärende Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Tullagring Standarddeklaration Det är obligatoriskt att deklarera elektroniskt. Varor hänförs till tullagerförfarandet med en standardtulldeklaration för tullagring. Deklarationen kan också inges på förhand om man känner till referensnumret för den tidigare deklarationen.

 

Tullagring Tullklarering genom registrering i bokföring Vid deklarering av varor för tullagring genom registrering i bokföring ska tillståndshavaren skicka en elektronisk anmälan av varors ankomst till Tullen.  
Tullagring Deklarationer och anmälningar vid avslutande av förfarandet Tullagerförfarandet avslutas när det för varorna godtagits en tulldeklaration för påföljande tullförfarande eller när varorna förs ut hänförda till återexport. Innehavaren av tullagertillståndet ska också lämna in en anmälan om avslutande av förfarandet till Tullen för de deklarationer för tullagring som har lämnats in elektroniskt.

 

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag