Import

Funktion Ärende Läget 2018 Stegvisa förändringar 2018 och senare
Import Tullvärde En tullvärdedeklaration (D.V.1) ska inlämnas när värdet på försändelsen överstiger 20 000 euro. Tullvärdedeklarationen på papper tas ur bruk när alla deklarationer ska inges elektroniskt, enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2020.
Import Bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan görs med blankett 677r som skickas till Tullens registratorskontor.

Ansökningarna skickas elektroniskt till EU:s kundapplikation och EBTI-system, genom vilka besluten fås elektroniskt. Införandet är planerat att ske år 2019.

Import Ursprung Vid ansökan om förmånsbehandling på basis av ursprung (GSP) bestyrker exportlandets myndighet intyget Form A eller så ska exportören i GSP-landet vara registrerat i EU:s REX-system. Vid ansökan om förmånsbehandling på basis av ursprung (GSP) ska exportörerna registrera sig i EU:s system för registrering av exportörer (REX) för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. Införandet av Rex-systemet fortsätter stegvis åren 2018–2020; EU har beviljat övergångstider för förmånsländer till 30.6.2020.
Import Tillstånd att inlämna importdeklarationen till en annan medlemsstat än den där importvarorna finns vid deklarationstidpunkten Aktörer kan ha gällande enhetstillstånd till förenklat förfarande SASP. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, fastän det ännu inte finns några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, när nya handlingsmodeller fastställts, bl.a. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna och nya deklarationsmodeller. Införandet sker stegvis fr.o.m. 2021.
Import

Process och deklarationer

Pappersbaserat förfarande, dvs. SAD-blanketten, får användas som importtulldeklaration.

Alla tulldeklarationer ska inges elektroniskt enligt det nya datainnehållet, undantag utgörs av varor som förs in av resande. Införandet sker enligt nationellt beslut.

Import

Process och deklarationer

Vid periodförtullning kan en fraktsedel användas som en förenklad tulldeklaration försändelsevis. Vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges för varje försändelse.Införandet sker enligt nationellt beslut.

 

                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag