Förändringar vid import och i importdeklarationer

Funktion Ärende Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Import Tullvärde En tullvärdedeklaration (D.V.1) ska inlämnas när värdet på försändelsen överstiger 20 000 euro. Tullvärdedeklarationen på papper tas ur bruk när alla deklarationer ska inges elektroniskt, senast i slutet av 2020.
Import Bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan görs med blankett 677r som skickas till Tullens registratorskontor.

Ansökningarna skickas elektroniskt till EU:s kundapplikation och EBTI-system, genom vilka besluten fås elektroniskt. Införandet är planerat att ske i oktober 2019.

Import Ursprung Vid ansökan om förmånsbehandling på basis av ursprung (GSP) bestyrker exportlandets myndighet intyget Form A eller så ska exportören i GSP-landet vara registrerat i EU:s REX-system. Vid ansökan om förmånsbehandling på basis av ursprung (GSP) ska exportörerna registrera sig i EU:s system för registrering av exportörer (REX) för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. Införandet av Rex-systemet fortsätter stegvis åren 2018–2020; EU har beviljat övergångstider för förmånsländer till 30.6.2020.
Import Tillstånd att inlämna importdeklarationen till en annan medlemsstat än den där importvarorna finns vid deklarationstidpunkten Aktörer kan ha gällande enhetstillstånd till förenklat förfarande SASP. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, fastän det ännu inte finns några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, när nya handlingsmodeller fastställts, bl.a. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna och nya deklarationsmodeller. Införandet sker stegvis fr.o.m. 2022.
Import

Process och deklarationer

Pappersbaserat förfarande, dvs. SAD-blanketten, får användas som importtulldeklaration.

Alla tulldeklarationer ska inges elektroniskt enligt det nya datainnehållet, undantag utgörs av varor som förs in av resande. Införandet sker före slutet av år 2020.

Import

Process och deklarationer

Vid periodförtullning kan fraktsedel användas försändelsevis som en förenklad tulldeklaration vid frigörande av varor för ett tullförfarande. Vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges för varje försändelse vid frigörande av varor för ett tullförfarandet, fraktsedel godkänns inte längre som en tulldeklaration vid frigörandet. Införandet sker före slutet av år 2020 för deklarationerna för frigörande till fri omsättning.
Import Process och deklarationer

Ingen importtulldeklaration behöver avges för en vara om momsen på varan understiger 5 euro.

Importtulldeklarationen ska avges oberoende av varans värde, minimigränsen för momsuppbörden (5 euro) försvinner 1.1.2021.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag