Garantier

Funktion Ärende Läget 2018 Stegvisa förändringar 2018 och senare
Garantier Reservering av garanti EU-omfattande garantier reserveras från andra medlemsstater som fasta garantier, utom vid transitering. Nationella garantier reserveras per transaktion. Garantin reserveras per transaktion för alla, även EU-omfattande garantier, när den första komponenten av EU:s elektroniska garanteringshanteringssystem GUM tas i bruk. Införandet är planerat att ske åren 2023–2024.

 

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag