Förändringar vid reservering av garanti

Reservering av garanti, nuläge

EU-omfattande garantier reserveras från andra medlemsstater som fasta garantier, utom vid transitering. Nationella garantier reserveras skilt för varje deklaration.

Reservering av garanti, kommande ändringar

Garantier reserveras per deklaration för alla, även EU-omfattande garantier, när den första komponenten av EU:s elektroniska garanteringshanteringssystem (GUM) tas i bruk. Planen är att systemet ska tas i bruk under åren 2024–2025.

 

Beakta följande