Förändringar vid förädling och särskild användning

Deklarationer vid import och export, nuläge

Importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning och tillfällig införsel inges med nytt datainnehåll i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Avräkningsnotan kan inges med ett dokument som skickas separat eller med meddelandet fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt.

Avräkningsnotorna ska enligt planen inges med ett separat meddelande för avräkningsnota hösten 2024.

De nya handlingsmodellerna ska tas i bruk vid olika tidpunkter i olika medlemsländer, i Finland år 2025.