Förändringar vid förädling och särskild användning

Deklarationer vid import och export, nuläge

Importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning och tillfällig införsel inges elektroniskt i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU). Deklarationerna kan också inges med SAD-blankett och skickas eller lämnas till ett tullkontor.

Elektroniska export- och återexportdeklarationer inges i deklarationstjänsten för export eller genom meddelandedeklarering.

Deklarationer vid import och export, kommande ändringar

Importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning, tillfällig införsel och återimport inges i Tullens nya tullklareringssystem (UTU) från hösten 2022. Deklarationerna inges antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. I samband med dessa ändringar ändras även deklarationernas datainnehåll.

Vid export och återexport inges exportdeklarationerna i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, enligt planerna senast år 2023.