Förändringar vid förädling och särskild användning

Deklarationer vid import och export, nuläge

Importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning och tillfällig införsel inges i Finland elektroniskt till Tullens importsystem eller på SAD-blankett till tullkontoren. Elektroniska export- och återexportdeklarationer inges i Finland till Tullens exportsystem.

Deklarationer vid import och export, kommande ändringar

Datainnehållet i importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning, tillfällig införsel och återimport ändras, och före slutet av år 2021 ska de i Finland inges till det nya tullklareringssystemet. Exportdeklarationerna inges vid export- och återexport till Tullens nya tullklareringssystem i Finland, enligt planerna senast år 2023.

INF-blanketter vid förädling, dvs. standardiserat utbyte av uppgifter, nuläge

INF-blankett ska alltid användas när förädlingen inleds med export (antingen passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling med import i förväg EX/IM). INF-blankett ska också alltid användas när den passiva förädlingen IM/EX eller den aktiva förädlingen IM/EX inbegriper mer än en medlemsstat. INF-blanketten är en pappersblankett med löpande numrering som kan köpas från Tullen.

INF-blanketter vid förädling, dvs. standardiserat utbyte av uppgifter, kommande ändringar

INF-blanketterna ersätts med elektroniskt standardiserat utbyte av uppgifter sommaren 2020. Motsvarande uppgifter som i de nuvarande INF-blanketterna kommer då att inges elektroniskt till ett EU-system, till vilket man loggar in via EU:s e-tjänst.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag