Förändringar vid förädling och särskild användning

Funktion

Ärende

Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Förädling Deklarationerna vid export Elektroniska export- och återexportdeklarationer lämnas i Finland till Tullens exportsystem. Exportdeklarationerna lämnas vid export- och återexport till Tullens nya förtullningssystem i Finland, enligt planerna senast år 2023.
Förädling Aktiv och passiv förädling INF-blankett ska alltid användas när förädlingen inleds med export (antingen passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling med export i förväg EX/IM). INF-blankett ska också alltid användas när den passiva förädlingen IM/EX eller den aktiva förädlingen IM/EX inbegriper mer än en medlemsstat. INF-blanketten är en pappersblankett med löpande numrering som kan köpas från Tullen. Standardiserat utbyte av uppgifter, dvs. INF-blanketter, blir elektroniskt enligt planerna år 2020.

Förädling och särskild användning

Deklarationerna vid import Importdeklarationerna lämnas i Finland elektroniskt till Tullens importsystem eller på SAD-blankett till tullkontoren. Importdeklarationerna lämnas i Finland till Tullens nya förtullningssystem senast i slutet av 2021.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag