Förändringar vid förädling och särskild användning

Funktion

Ärende

Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Förädling Deklarationerna vid export Elektroniska export- och återexportdeklarationer lämnas i Finland till Tullens exportsystem. Exportdeklarationerna lämnas vid export- och återexport till Tullens nya förtullningssystem i Finland, enligt planerna senast år 2023.
Förädling Aktiv och passiv förädling INF-blankett ska alltid användas när förädlingen inleds med export (antingen passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling med export i förväg EX/IM). INF-blankett ska också alltid användas när den passiva förädlingen IM/EX eller den aktiva förädlingen IM/EX inbegriper mer än en medlemsstat. INF-blanketten är en pappersblankett med löpande numrering som kan köpas från Tullen. Standardiserat utbyte av uppgifter, dvs. INF-blanketter, blir elektroniskt enligt planerna år 2020.

Förädling och särskild användning

Deklarationerna vid import Importdeklarationerna lämnas i Finland elektroniskt till Tullens importsystem eller på SAD-blankett till tullkontoren. Importdeklarationerna lämnas i Finland till Tullens nya förtullningssystem senast i slutet av 2020.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag