Förändringar vid förädling och särskild användning

Deklarationer vid import och export, nuläge

Importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning och tillfällig införsel inges i Finland elektroniskt till Tullens importsystem eller på SAD-blankett till tullkontoren. Elektroniska export- och återexportdeklarationer inges i Finland till Tullens exportsystem.

Deklarationer vid import och export, kommande ändringar

Datainnehållet i importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning, tillfällig införsel och återimport ändras, och före slutet av år 2021 ska de i Finland inges till det nya tullklareringssystemet. Exportdeklarationerna inges vid export- och återexport till Tullens nya tullklareringssystem i Finland, enligt planerna senast år 2023.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning