Förändringar vid export och utförsel

Ämne Specifikt ämne Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Export Tillstånd att inlämna exportdeklarationen till en annan medlemsstat än den där exportvarorna finns vid deklarationstidpunkten Aktörer kan ha gällande enhetstillstånd till förenklat förfarande SASP. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering enligt vilket elektroniskt informationsutbyte ännu inte kan tillämpas mellan medlemsstaterna. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, när verksamheten grundar sig på nya handlingsmodeller, bl.a. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna och nya deklarationsmallar. Enligt EU:s tidtabell sker införandet stegvis åren 2021–2023.
Export Följedokument

För varor som godkänts för exportförfarandet har ett EAD-följedokument motsvarande EU:s specifikationer skrivits ut. Dokumentet ska visas upp vid utförselstullkontoret.

Något EAD-följedokument krävs inte längre och definieras inte heller i lagstiftningen, det räcker att deklarationens referensnummer (MRN) visas upp vid utförseltullkontoret. Enligt EU:s tidtabell sker införandet senast i slutet av 2023.
Export Exportdeklaration Exportdeklarationen lämnas till exportsystemet i Finland. Exportdeklarationerna med nytt datainnehåll lämnas i Finland till Tullens nya förtullningssystem, enligt EU:s tidtabell är införandet planerat att ske åren 2021–2023. 
Utförsel Deklarationerna vid utförsel

I Finland har man krävt elektroniskt uppvisande av ankomsten till utförselstället i sjö-, flyg- och järnvägstrafik samt att det senast vardagen efter utförseln inlämnas en elektronisk anmälan om uppvisande vid utförsel och en elektronisk anmälan om utförsel.

I EU krävs elektroniskt uppvisande vid ankomst till utförselstället i sjö-, flyg- och järnvägstrafik samt senast vardagen efter utförseln en anmälan om utförsel. Anmälan om uppvisande vid utförsel kan användas i vissa situationer. Enligt EU:s tidtabell är införandet planerat att ske senast i slutet av 2023.
Utförsel Utförsel av oförtullade varor från tillfälligt lager

Det har inte funnits en egen deklaration för varor som varit högst 14 dygn i ett tillfälligt lager varifrån de direkt förts ut ur EU.

I EU tar man i bruk en ny elektronisk anmälan om återexport för varor som varit högst 14 dygn i tillfälligt lager och som därifrån direkt förts ut till ett område utanför EU. Enligt EU:s tidtabell är införandet planerat att ske senast i slutet av 2023.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag