Sjötrafik

Reguljär fartygslinje

Varor som befordras på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen anses vara unionsvaror, om inte något annat visas. Unionsvarorna är befriade från tullformaliteter i destinationshamnen.

Rederier kan hos Tullen ansöka om tillstånd till reguljär fartygslinje, om de regelbundet transporterar varor bara mellan hamnar inom unionens tullområde. Avgångs- eller destinationshamnen eller mellanhamnen för varorna får således inte vara belägen utanför unionen eller i en frizon inom unionens tullområde.

Exportförfarandet för varor som hänförts till exportförfarandet och transporteras på en reguljär fartygslinje avslutas inte när varorna lastas på fartyget. Undantagsvis avslutas exporten när regeln om ett enda transportavtal åberopas eller när ett elektroniskt manifest eller transportdokument används som transiteringsdeklaration.

Annan än reguljär fartygslinje

Varor som transporteras på en annan än reguljär fartygslinje anses vara icke-unionsvaror, om inte något annat visas, och de ska genomgå normala tullformaliteter i destinationshamnen.

Det finns separata anvisningar om att bevisa tullstatus för unionsvaror som transporteras på en annan fartygslinje: Att bevisa unionsstatus för varor som förs in.

När varor under exportförfarandet lastas på ett fartyg som går på en annan än reguljär fartygslinje, avslutas exportförfarandet på basis av de deklarationer som lämnas i samband med utförseln. Läs mer: Varor som förs ut ur EU.

Beakta följande

Det är också möjligt att transportera varor under transiteringsförfarande på fartyg som inte går på en reguljär fartygslinje. Då avbryts transiteringsförfarandet för den tid sjötransporten tar. För alla varor som lossas i destinationshamnen i Finland ska ändå en summarisk deklaration (IE315 eller IE344) lämnas in. Därför ska också varor som hänförts till transiteringsförfarande visas upp för Tullen i fartygets destinationshamn. Transiteringsdeklarationen ska visas upp innan transporten kan fortsätta till destinationstullkontoret för transiteringen. I samband med att transiteringsdeklarationen visas upp registrerar Tullen varorna som tullklarerade i AREX-systemet.  


                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag