Hoppa till innehåll

Lagring i tullager

I tullager lagras oförtullade varor. Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t.ex. sorterar eller ompackar dem.

Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager. Förtullningen av varan kan skjutas upp, och t.ex. inga licenser krävs vid uppläggningen på lagret. Importkvoterna tillämpas först i samband med förtullningen. Lagringstiden har inte begränsats. Lagring i tullager är ett tullförfarande som kräver tillstånd av Tullen. Varorna får endast lagras i de lokaler eller på den adress som anges i tillståndet.

Tullagren kan vara allmänna eller privata. Om du äger varorna eller om du själv har hand om lagringsprocessen, bokföringen och tulldeklarationerna för lagringen, kan ett privat tullager passa dig. Om du bara erbjuder lokaler för lagring kan ett allmänt tullager passa bättre med din verksamhet.

Vad förbinder du dig till som innehavare av tullager?

Lagstiftningen fastställer de centrala ansvar och handlingssätt som du förbinder dig att iaktta som innehavare av Tullens lagertillstånd. Tullen följer tillståndshavares verksamhet och granskar lagerbokföringen och de varor som lagras. Om tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet inte iakttar lagstiftningen eller Tullens föreskrifter och anvisningar kan Tullen ge en anmärkning, ta ut felavgift eller tullhöjning, avbryta tillståndets giltighet eller upphäva tillståndet.

 

E-tjänster


Deklareringen vid tullagring digitaliseras

Du kan lämna in tulldeklarationen för tullagring med Tullens e-tjänst eller med meddelanden. 

Elektronisk deklarering är obligatorisk vid tullagring fr.o.m. 1.6.2019. Ta del av Tullens anvisningar och webbseminarier!

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Lagring

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag