Hoppa till innehåll

Transport och lagring

Varor som importerats från länder utanför Europeiska unionen kan transporteras och lagras inom EU utan att tullar och skatter betalas för dem. Det finns flera tullförfaranden att välja emellan, särskilt om man inte genast tänker återexportera varorna ut ur unionen. Till exempel så kan varor förvaras upp till 90 dygn i ett tillfälligt lager eller längre i ett tullager (tullagerförfarande).

Vid transport av varor finns också flera alternativ att välja emellan beroende på om varorna är kommersiella eller icke-kommersiella. Varor kan transporteras enligt T-transiteringsförfarande i de länder som är med i transiteringsavtalet och med TIR-carnet ut ur EU eller tillbaka därifrån.