Tillståndsanvisningar

 


Tillståndsanvisning, lagring i tullager (pdf, 106 kB)

Allmänna anvisningar för tullagerförfarandetAnvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring) (pdf, 116 kB)

Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring)


Anvisning till godkända exportörer (pdf, 104 kB)

Tillståndsanvisning 1/2019, 5.3.2019Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring, EIR (import) (pdf, 117 kB)

Anvisning för innehavare av EIR-tillstånd till tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring (import) 13.3.2023 (ersätter versionen publicerad 17.12.2020)
                            


Nyckelord Tillstånd