Tillståndsanvisningar

 

Tillståndsanvisning, lagring i tullager (pdf, 106 kB)

Allmänna anvisningar för tullagerförfarandetAnvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring) (pdf, 116 kB)

Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring)


Anvisning till godkända exportörer (pdf, 103 kB)

Tillståndsanvisning 1/2019, 5.3.2019Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring, EIR (import) (pdf, 96 kB)

Tillståndsanvisning, 17.12.2020 (ersätter versionen publicerad 6.6.2018)Bevisande av unionsstatus (pdf, 148 kB)

Tillståndsanvisning, 7.9.2020


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Tillstånd