Tillståndsanvisningar

 

Tillståndsanvisning, lagring i tullager (pdf, 106 kB)

Allmänna anvisningar för tullagerförfarandetAnvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring) (pdf, 116 kB)

Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring)


Anvisning till godkända exportörer (pdf, 103 kB)

Tillståndsanvisning 1/2019, 5.3.2019

Bevisande av unionsstatus (pdf, 148 kB)

Tillståndsanvisning, 7.9.2020


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Tillstånd