Tillståndsanvisningar

 


Tillståndsanvisning, lagring i tullager (pdf, 106 kB)

Allmänna anvisningar för tullagerförfarandetAnvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring) (pdf, 116 kB)

Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (tullagring)


Anvisning till godkända exportörer (pdf, 104 kB)

Tillståndsanvisning 1/2019, 5.3.2019Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring, EIR (import) (pdf, 100 kB)

Tillståndsanvisning, 17.12.2020 (ersätter versionen publicerad 6.6.2018)Bevisande av unionsstatus (pdf, 119 kB)

Tillståndsanvisning, 7.9.2020


                            


Nyckelord Tillstånd