Tillstånd som inte beviljas av Tullen

I tullverksamheten behövs många tillstånd och intyg vars ansökningsärenden inte handläggs vid Tullen.

Sådana är exempelvis

  • till jordbruksprodukter anknutna importlicenser vilka förvaltas av Landsbygdsverket
  • exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden vilka förvaltas av utrikesministeriet
  • tillstånd gällande punkt- eller bilbeskattning vilka från och med 1.1.2017 förvaltas av Skatteförvaltningen.

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag