Tillstånd som inte beviljas av Tullen

I tullverksamheten behövs många tillstånd och intyg vars ansökningsärenden inte handläggs vid Tullen.

Sådana är exempelvis

  • till jordbruksprodukter anknutna importlicenser vilka förvaltas av Livsmedelsverket
  • exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden vilka förvaltas av utrikesministeriet
  • tillstånd gällande punkt- eller bilbeskattning vilka från och med 1.1.2017 förvaltas av Skatteförvaltningen.
  • bilaterala transporttillstånd för godstrafik: beviljandet av dessa tillstånd överfördes från Tullen till Transport- och kommunikationsverket den 1 juli 2018. Tillstånd som beviljats av Tullen gäller till slutet av januari 2019, eller tills tillstånden är stämplade. Tillstånd som beviljats av Tullen ska återlämnas till Tullen.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag