Hoppa till innehåll

Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning 

När ett företag utöver ett tillstånd till samlad garanti också har ett tillstånd till anstånd med betalning får företaget cirka fem veckor betalningstid för de avgifter som uppbärs vid import (Läs mer: Fakturering  – företag). Då reserveras ett belopp som motsvarar tullskulden ur den samlade garantin för import i samband med förtullningen. Reserveringen frisläpps när företaget betalar sin skuld.

Företagets samlade garanti ska vara tillräckligt stor för att den ska täcka de tullavgifter som är öppna under kredittiden.

Behövs tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning alltid?

Tillståndet till samlad garanti är det tillstånd som används mest av företag.  Det lönar sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti om företaget regelbundet behöver ställa garanti för tullskulder eller eventuella tullskulder, dvs. för s.k. tullansvar. Tillstånd till samlad garanti behövs när företaget regelbundet transiterar varor eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU. 

Samlad garanti är ett alternativ till individuell garanti som ställs för enskilda tulldeklarationer. 
När ett företag importerar och förtullar varor till fri omsättning (dvs. betalar tullar och eventuella andra avgifter vid import av sina varor), kan företaget antingen använda sin egen garanti, dvs. sitt eget tillstånd till samlad garanti och till anstånd med betalning, eller en speditionsfirmas (ett ombuds) garanti och tillstånd. 

Det kostar för företag att använda en speditionsfirmas tjänster. Också företagets eget tillstånd till samlad garanti, tillstånd till anstånd med betalning och ställande av garantin medför i regel kostnader för företaget. Läs mer om olika typer av ombudskap. 


Hur ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning

Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut. I tjänsten kan man se sina egna tillståndsuppgifter, spara en tillståndsansökan som utkast, återkalla en ansökan som skickats till Tullen och kopiera en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan. Man kan också bifoga bilagor till ansökningar.

När du skickat din ansökan till Tullen får du information om tidsfristen för handläggningen och hur ärendet framskrider. När ett tillstånd har beviljats ser du det i tjänsten. Tillståndet skickas också till dig för kännedom per säker e-post. I tjänsten ser du ditt företags alla tillstånd som sparats i Tullens tillståndsregister: både de som är giltiga och de som upphört att gälla. 

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, ta kontakt med Tullrådgivningen.

Tillstånd som gäller i fler än ett EU-land, dvs. unionstillstånd, söks i CDS-systemet.

Var får jag mera information?

Inlämnande av ansökan samt ändringar i tillstånds- och kunduppgifter:

Tullens tillståndscentral
Telefon 0295 5200 (växel), lupakeskus(at)tulli.fi

  • ändring av adress
  • ändring av bankkontonummer
  • nätfaktura

Nyckelord Samlad garanti