Garanti

Tillstånd till samlad garanti

Tillståndet till samlad garanti ersätter det tidigare tillståndet till samlad säkerhet vid transitering och tillståndet att verka som registrerad kreditkund hos Finska tullen. Tillståndet till samlad garanti kan gälla antingen i Finland, i flera EU-länder, i hela unionen och/eller i länder som är med i transiteringsavtalet, och den kan omfatta ett eller flera förfaranden i vilka en garanti ska ställas. Ett gällande tillstånd till samlad garanti är en förutsättning för flera andra tillstånd som Tullen beviljar.

Tillstånd till anstånd med betalning

Innehavare av tillstånd till anstånd med betalning får cirka en månad betalningstid för tull, mervärdesskatt och prestationsavgifter vid import från länder utanför EU. Med ett tillstånd till anstånd med betalning får kunden varorna i sin besittning innan kunden betalar tullar, skatter eller andra avgifter för varorna.

Tillstånd till anstånd med betalning och tillstånd till samlad garanti i EU-handeln (tillstånd som används på Åland)

En kontantkund kan ansöka om detta tillstånd för att få använda förfarandet med förenklad deklaration vid införseln av unionsvaror från andra EU-länder till Åland. Tillståndet kan endast beviljas till företag som regelbundet för in dylika varor. En garanti ställs endast när Tullen separat begär om detta för att säkra betalningen.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Samlad garanti

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag