Garanti

Tillstånd till samlad garanti

Tillstånd till samlad garanti och ändring i tillstånd till samlad garanti söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Läs mer om webbtjänsten Tillstånd i kundmeddelandet Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning ansöks i fortsättningen elektroniskt.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullens tillståndscentral: lupakeskus(at)tulli.fi.

 

Tillstånd till anstånd med betalning

Tillstånd till anstånd med betalning och ändring i tillstånd till anstånd med betalning söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Läs mer om webbtjänsten Tillstånd i kundmeddelandet Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning ansöks i fortsättningen elektroniskt.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullens tillståndscentral: lupakeskus(at)tulli.fi..

 

Tillstånd till anstånd med betalning och tillstånd till samlad garanti i EU-handeln (tillstånd som används på Åland)

En kontantkund kan ansöka om detta tillstånd för att få använda förfarandet med förenklad deklaration vid införseln av unionsvaror från andra EU-länder till Åland. Tillståndet kan endast beviljas till företag som regelbundet för in dylika varor. En garanti ställs endast när Tullen separat begär om detta för att säkra betalningen.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Samlad garanti

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag