Garanti

Tillstånd till samlad garanti

Tillstånd till samlad garanti söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Läs mer om webbtjänsten Tillstånd i kundmeddelandet Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning ansöks i fortsättningen elektroniskt.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullens tillståndscentral: lupakeskus(at)tulli.fi.

Ansökan om ändring av ett gällande tillstånd till samlad garanti görs med tullblankett 1097r. Ansökningsblanketter för tillstånd.

 

Tillstånd till anstånd med betalning

Tillstånd till samlad garanti söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Läs mer om webbtjänsten Tillstånd i kundmeddelandet Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning ansöks i fortsättningen elektroniskt.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullens tillståndscentral: lupakeskus(at)tulli.fi..

Ansökan om ändring av ett gällande tillstånd till anstånd med betalning görs med tullblankett 1097r. Ansökningsblanketter för tillstånd.

 

Tillstånd till anstånd med betalning och tillstånd till samlad garanti i EU-handeln (tillstånd som används på Åland)

En kontantkund kan ansöka om detta tillstånd för att få använda förfarandet med förenklad deklaration vid införseln av unionsvaror från andra EU-länder till Åland. Tillståndet kan endast beviljas till företag som regelbundet för in dylika varor. En garanti ställs endast när Tullen separat begär om detta för att säkra betalningen.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Samlad garanti

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag