Hoppa till innehåll

Tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör (AEO)

En AEO-aktör är ett företag som är berättigat antingen till vissa förenklingar och/eller till lättnader som hänför sig till säkerhet och skydd i sin tullverksamhet i hela EU-området. Målet med AEO-programmet är att handleda aktören till att kontinuerligt förbättra sin tullverksamhet och dess säkerhet.

AEO-programmet är avsett för företag av alla storlekar och för olika roller inom leveranskedjan. Inom AEO finns det två typer av tillstånd: AEOC och AEOS. Aktören kan ha båda tillstånden i kraft samtidigt. Då administreras tillstånden med ett nummer.
Mera information: AEO - godkänd ekonomisk aktör

AEO-tillstånd söks i tjänsten eAEO

I tjänsten eAEO används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter

I vissa fall där Suomi.fi-identifikation eller -fullmakter för närvarande inte kan användas, kan AEO-tillstånd också sökas med ansökningsblankett 689r. Blanketten finns på sidan AEO-blanketter.