När du planerar att ansöka om tillstånd

Behöver du ett tillstånd av Tullen? På bilden intill finns en visualiserad tullprocess över de viktigaste sakerna i tillståndsprocessen.

TULLI.FI

Innan du gör en tillståndsansökan

Vart ska tillståndsansökan skickas?

TULLI.FI
TULLI.FI

Hur lång tid tar handläggningen av tillståndsansökan?

Vad ingår i handläggningen av tillståndsansökan?

TULLI.FI

Vart skickar Tullen tillståndsbeslutet?

TULLI.FI

Är du missnöjd med beslutet du fått?

TULLI.FI
Meny