När du planerar att ansöka om tillstånd

Behöver du ett tillstånd av Tullen? På bilden finns en visualiserad tullprocess över de viktigaste sakerna i tillståndsprocessen.


De viktigaste sakerna i tillståndsprocessen

TULLI.FI

Innan du gör en tillståndsansökan

Vart ska tillståndsansökan skickas?

TULLI.FI
TULLI.FI

Hur lång tid tar handläggningen av tillståndsansökan?

Vad ingår i handläggningen av tillståndsansökan?

TULLI.FI

Vart skickar Tullen tillståndsbeslutet?

TULLI.FI

Är du missnöjd med beslutet du fått?

TULLI.FI

Mer på denna webbplats


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag