Registrering i deklarantens bokföring

Företag med regelbundna skattefria leveranser till fartyg eller flygplan kan ansöka om tillstånd till förenklingar vid fartygsleveranser (fartygsleveranstillstånd, EIA). Då lämnar tillståndshavaren in tulldeklarationen i form av en registrering i deklarantens bokföring och avger en kompletterande deklaration till tullen i efterhand för alla fartygsleveranser som gjorts under föregående leveransmånad. Tillståndet till förenklingar kan bara användas vid leveranser av varor till fartyg eller flygplan som befinner sig i Finland. Tillståndshavaren kan också ha skyldighet att lämna in en förhandsanmälan till Tullen innan den planerade leveransen påbörjas.

Yksinkertaistuslupaa ei voi käyttää vientiluvan alaisiin tavaroihin, vaan näistä pitää antaa sähköinen alustoimitusilmoitus.

Förhandsanmälan

Tillståndshavaren ska på förhand anmäla fartygsleveranser av följande varor till Tullen: tobaks- och alkoholprodukter samt kött som inte har ursprung i unionen (s.k. direktivkött), om varorna levereras till ett fartyg i godkänd reguljär linjetrafik eller till ett flygplan i beställningstrafik.

Förhandsanmälan ska i regel inlämnas senast 24 timmar före den planerade fartygsleveransen. Förhandsanmälan ska inlämnas till Tullen under tjänstetid kl. 8–16 till alustoimitukset(at)tulli.fi (varor som levereras till fartyg ) eller johtokeskus(at)tulli.fi (varor som levereras till fartyg utanför tjänstetid och varor som levereras till flygplan). Som förhandsanmälan används blanketterna 795r och 796r.

Tullen kan efter eget omdöme begränsa mängden av de tobaks- och alkoholprodukter och andra varor som levereras till fartyg.

Ingen förhandsanmälan behövs när de punktskattefria varorna levereras till passagerarfartyg i godkänd reguljär linjetrafik eller till flygplan som används för internationella reguljärflyg. Med fartyg i godkänd reguljär linjetrafik jämställs passagerarfartyg samt ro-pax- och kryssningsfartyg, till vilka man får leverera varor utan förhandsanmälan.

Leverans till fartyg

När varorna registreras i tillståndshavarens bokföring övergår de samtidigt till exportförfarandet. Varorna levereras till fartyget med en fraktsedel som har en hänvisning till det fartygsleveranstillstånd som Tullen beviljat. Fraktsedeln om leverans av varorna, som fartygets representant har bekräftat, bifogas till tillståndshavarens bokföring ska bifogas. Varorna anses ha förts ut ur unionens tullområde när de har lastats på fartyget och kvitterats som mottagna.

Kompletterande deklaration (månadsredovisning)

Tillståndshavaren ska för de varor som levererats till fartyg inom en månad lämna in en kompletterande deklaration (månadsredovisning) till Tullen senast den 16. dagen påföljande månad.

Som månadsredovisning används tullblankett 797sr och den ska skickas till e-postadressen alustoimitukset(at)tulli.fi.