Kan exportvarorna få tullförmåner i destinationslandet?

Förmånsbehandling för ursprungsprodukter

Länder som EU har slutit ett ömsesidigt frihandels- eller annat preferensavtal med beviljar nedsatt tull eller tullfrihet för produkter med ursprung i EU när de införs i destinationslandet. Det innebär att importskatterna som tas ut för exportvarorna i destinationslandet minskar.

  • Tullförmånen bestäms på basis av varukoden.
  • Förmånen beviljas inte för alla produkter med ursprung i EU (t.ex. känsliga jordbruksprodukter).
  • Reglerna som berör bl.a. ursprung och direkttransport ska beaktas.

Det exporterande företaget är inte alltid den som tillverkat varan, men varan kan ändå beviljas tullförmån.

Varan kan t.ex. vara en produkt med ursprung i EU som i destinationslandet skulle beviljas förmånsbehandling på grund av ursprunget.
Exportföretaget måste få eller begära av produktens säljare i EU ett formbundet bevis för produktens ursprung.
Läs mer om leverantörsdeklarationer.

Obs! EU har inget frihandelsavtal med t.ex. följande länder och regioner: Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Japan, Australien, Taiwan och Hongkong.

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord