Innan man börjar importera

Ta reda på innan du börjar importera 

 

 1. Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området
  • Med tanke på tullklareringen och importbeskattningen är det väsentligt att veta varifrån varorna i verkligheten levereras.
  • Om varorna levereras från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska varorna tullklareras och skatterna betalas för dem. Säljarens hemort saknar betydelse.
  • Även från EU-området kan det levereras sådana varor till Finland som inte förtullats.
  • Fraktföraren eller Posten meddelar till mottagaren om varorna behöver tullklareras.
   Vad kostar det att importer varor
 2. Varans varukod 
  • Utifrån varukoden fastställs bland annat tullbeloppet som uppbärs samt eventuella restriktioner. Därför är det viktigt att du använder rätt varukod.
  • Varukoderna hittar du i söksystemet Fintaric. Du får också hjälp av Tullen.
  • Endast ett bindande klassificeringsbesked (BKB), som är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara, är bindande för Tullen och importören.
  • Tullen kontrollerar varukoder i efterhand. Efterbeskattningstiden är tre år.
   Varukoder
 3. Ta i förväg reda på om importen av varorna omfattas av restriktioner
  • Restriktioner tillämpas på import och viss transitering av t.ex. textilprodukter, livsmedel, varor av utrotningshotade växter och djur, kosttillskott, leksaker, läkemedel och vapen. Du hittar EU:s importrestriktioner i söksystemet Fintaric med hjälp av varukoderna.
  • Importören ansvarar bland annat för produktsäkerhet och förpackningspåskrifter. Kontakta vid behov marknadstillsynsmyndigheterna för ifrågavarande varors produktgrupp innan importen inleds.
  • Det finns nationella administrativa myndigheter och/eller tillståndsmyndigheter för restriktionerna (t.ex. Livsmedelsverket). Tullens restriktionshandbok innehåller de viktigaste restriktionerna gällande export, import och transittransport som övervakas av Tullen.
  • Mera information om konsumentsäkerhet finns bland annat på Säkerhets- och kemikalieverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets webbplatser.
  • Tullaboratoriet undersöker livsmedel och konsumtionsvaror som importeras till Finland.
   Restriktioner och övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror 
   Tullens restriktionshandbok

Förtulla varorna 

 1. Sök de koder och registreringar som behövs för att kunna göra en tulldeklaration
 2. Du får varorna först när du har tullklarerat dem
  • Fraktföraren meddelar till Tullen att varorna har anlänt.
  • Importören (deklaranten) ansvarar för tullklareringen av varorna. Välj rätt tullförfarande och handelstransaktionens art enligt varans användningsändamål. Koderna som används i deklarationen finns i kodförteckningen.
  • Du kan förtulla varorna själv eller anlita ett ombud. Du kan göra tulldeklarationen via Tullens webbtjänst eller genom meddelandedeklarering (kräver Tullens tillstånd).
  • Kontrollera leveransvillkoren för varorna och om säljaren sköter tullklareringen. Tullen förtullar inte försändelsen automatiskt.
  • Tullklarera varorna inom den tid som anges i ankomstavin du fått. Om du har de uppgifter om varorna som krävs tillgängliga och allt är i skick, kan det i bästa fall endast ta några minuter att sköta tullklareringen.
  • Om du förtullar varorna i deklarationstjänsten för import så kan du betala importskatterna genast på nätbanken. Därefter överlåts varorna till dig. Om företaget har Tullens tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning så får det betalningstid för fakturan.
 3. Du kan begära omprövning om något går snett
  • Om du märker att det skett ett fel vid tullklareringen av försändelsen kan du söka ändring i beslutet. En del av varorna som ingår i försändelsen kan ha blivit oförtullade eller så har du betalat för mycket eller för lite tull.
  • Du kan begära omprövning av förtullningsbeslutet även om ett ombud har lämnat in tulldeklarationen i ditt ställe. Omprövningsansökan ska lämnas in inom utsatt tid.
  • Om du inte ännu har betalat skatterna, kan du göra en snabb omprövning av felet du upptäckt.
   Att upprätta en omprövningsansökan

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning