Innan man börjar importera

Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området

Ta reda på varans varukod före importen

Ta i förväg reda på om importen av varorna omfattas av restriktioner

Sök de koder och registreringar som behövs för att kunna göra en tulldeklaration

Du får varorna först när du har tullklarerat dem

Tulli.fi

Du kan begära omprövning om något går snett

Tulli.fi

Ta i förväg reda på förutsättningarna för införseln och importrestriktionerna

  • Importören ansvarar för produktsäkerhet och förpackningspåskrifter.
  • Det lönar sig att ta reda på förutsättningarna för införseln av varorna från marknadstillsynsmyndigheterna för ifrågavarande varors produktgrupp innan importen inleds.
  • För olika produkter finns det nationella administrativa myndigheter och/eller tillståndsmyndigheter (t.ex. Livsmedelsverket, Polisstyrelsen) som ger anvisningar om restriktionerna.
  • Tullen är en tillsynsmyndighet och beviljar aldrig importtillstånd för varor som omfattas av importrestriktioner. Kontakta tillståndsmyndigheten för att ta reda på om dina varor kräver importtillstånd eller om de omfattas av restriktioner.
  • Du ska skaffa importtillstånd för varorna på förhand.
  • Visa importtillståndet för Tullen när du tullklarerar varorna.

Ta i förväg reda på varans varukod – bland annat importskatterna bestäms på basis av varukoden.

För att ta reda på om en vara omfattas av importrestriktioner så behöver du varans varukod (Taric-nummer, på engelska commodity code). Utan varukod går det inte att fastställa importskatterna.

  • Ta reda på varans varukod redan i samband med köpet. Säljaren känner ofta produkten bäst och du behöver t.ex. uppgifter om varans sammansättning för att ta reda på den rätta varukoden.
  • Varukod (hjälp med att hitta rätt varukod)
  • Tullen hjälper vid behov med fastställandet av varukoden.

Importör och exportör: du behöver ett EORI-nummer från Tullen för handel med länder utanför EU (kundmeddelande 21.4.2020)