Grundläggande uppgifter om export

Med export avses att varor som är i fri omsättning inom EU exporteras till länder utanför EU. Varorna som exporteras ska hänföras till exportförfarande genom att inge en exportdeklaration för dem.

En exportdeklaration ska också inges när varor exporteras till ett område utanför EU:s skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Fastlandsfinland.

Statistikdeklaration (Intrastat) krävs vid EU-intern handel

Om varor exporteras från Finland till ett annat EU-land inom EU:s tull- och skatteområde är det fråga om EU-intern handel och då krävs ingen tulldeklaration. Företag ska däremot lämna in en Intrastat-deklaration till Tullen om värdet av exporten överskrider ett visst tröskelvärde per år.

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord