Hoppa till innehåll

För företag som börjar med utrikeshandel  

Om ditt företag planerar import eller export av varor ska du bekanta dig med Tullens anvisningar på dessa sidor.

Tullens tjänster behöver du vanligtvis använda när du tar emot varor från eller skickar varor till områden utanför Europeiska unionens (EU) tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde.

Skaffa identifieringskoder och tillstånd

Bedriver ditt företag handel enbart med andra EU-länder?

Du behöver inte inge en tulldeklaration för varorna. Du ska dock inge en Intrastat-deklaration om EU-intern handel till Tullen, om värdet på handeln överskrider ett visst eurobelopp. Tullen kontaktar dig om du ska inge en Intrastat-deklaration. Läs mer om Intrastat (statistikföring av internhandeln).


Annanstans på denna webbplats

Transitering

Transitering krävs när du transporterar varor, för vilka skatter inte betalats i EU, som förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. 

Varifrån levereras varorna?

Med tanke på tullklarering och importbeskattning är det avgörande varifrån varorna levereras och om varor som levereras från ett EU-land har tillverkats eller förtullats inom EU-området.
Mer detaljerad information om tullområden