Hoppa till innehåll

Ny importör/exportör

Om ditt företag planerar att inleda export- eller importverksamhet, bekanta dig med Tullens anvisningar på dessa sidor.

Tullens tjänster behöver du vanligtvis använda när du tar emot varor från eller skickar varor till områden utanför Europeiska unionens (EU) tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde. På kartan kan du se vilket område avsändar- och destinationslandet hör till.

Med hjälp av bilden intill hittar du de viktigaste sakerna som du måste ta reda på eller göra innan du kan förtulla, lagra, transportera eller exportera varor.

Ta reda på varornas avsändnings- eller destinationsland eller om de redan har förtullats in i EU-området.

Ta på förhand reda på exakta uppgifter om varorna.

Ta i förväg reda på import- och exportrestriktionerna och övriga förutsättningar för import och export.

Sök de koder och registreringar som behövs för att kunna göra en tulldeklaration.

Varorna ska anmälas till tullen och tullklareras innan du får eller kan skicka dem.

TULLI.fi

Är varan berättigad till tullfrihet eller nedsatt tull i import- eller exportlandet?

Vad göra om något går snett?


Mer på denna webbplats

Varifrån levereras varorna?

Med tanke på tullklarering och importbeskattning är det avgörande varifrån varorna levereras och om varor som levereras från ett EU-land har tillverkats eller förtullats inom EU-området. På kartan här intill kan du bl.a. kontrollera vilka länder som hör till EU:s tull- och skatteområde samt vilka länder och områden som hör till EU:s tullområde men står utanför dess skatteområde.
Mer detaljerad information om tullområden

 • EU-länderna
  • EU:s tull- och skatteområde
  • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
  • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet
 • EES-länderna
 • Schengen-länderna
 • Efta-länderna
 • Det gemensamma transiterings-området

Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag