Hoppa till innehåll

Ny importör/exportör

Om ditt företag planerar att inleda export- eller importverksamhet, bekanta dig med Tullens anvisningar på dessa sidor.

Tullens tjänster behöver du vanligtvis använda när du tar emot varor från eller skickar varor till områden utanför Europeiska unionens (EU) tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde. På kartan kan du se vilket område avsändar- och destinationslandet hör till.

Med hjälp av bilden intill hittar du de viktigaste sakerna som du måste ta reda på eller göra innan du kan förtulla, lagra, transportera eller exportera varor.

Ta reda på varornas avsändnings- eller destinationsland eller om de redan har förtullats in i EU-området.

Ta på förhand reda på exakta uppgifter om varorna.

Ta i förväg reda på import- och exportrestriktionerna och övriga förutsättningar för import och export.

Tulldeklarering kräver identifiering. Skaffa också de tillstånd och registreringar som behövs.

Varorna ska anmälas till tullen och tullklareras innan du får eller kan skicka dem.

TULLI.fi

Är varan berättigad till tullfrihet eller nedsatt tull i import- eller exportlandet?

Vad göra om något går snett?


Mer på denna webbplats