Leveranser av oförtullade varor till fartyg

Varor som anländer till ett fartyg under transiteringsförfarande

Varor som anländer under transiteringsförfarande kan levereras till ett fartyg, om ett lossningstillstånd först begärts för dem vid ett tullkontor med kundservice. Alternativt kan lossningstillståndet begäras per e-post från Tullens elektroniska servicecentral. I begäran om lossningstillstånd ska man ange på vilket fartyg varorna ska lossas och var fartyget finns.

Tullen avslutar transiteringen mot lossningsresultatet.

Läs mer: Avslutande av transitering

Varor som levereras till ett fartyg från ett tullager

Från ett tullager kan varor befordras under tullagerförfarande oberoende av var fartyget finns. Befordran görs med en återexportdeklaration eller med en fraktsedel enligt tillståndet till förenklad fartygsleverans.

Transitering ska däremot användas om kött som inte har ursprung i unionen (s.k. direktivkött) befordras från ett tullager till ett fartyg i en annan hamn. Om tullagret är beläget i samma hamn eller på samma flygplats som fartyget till vilket köttet ska levereras eller i dess omedelbara närhet, behöver transitering inte användas. Då används en återexportdeklaration.

Varor som levereras till ett fartyg från ett tillfälligt lager

Från tillfälligt lager kan varorna befordras till ett fartyg på samma ort med Tullens lastningstillstånd. Om fartyget befinner sig i en annan hamn, måste varorna transiteras.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag