Webbseminarier

Inspelningar av webbseminarier

Korrigering 19.4.2021: Den rätta dokumentkoden för intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning A119 som nämns i webbinspelningen är C119.


Inspelning av webbseminariet

  • Lägesrapport för reformen av tullklareringssystemet
  • Ansökan om bindande klassificeringsbesked görs fr.o.m. den 1 oktober genom EU:s gemensamma system
  • eAEO-ansökningar och eAEO-beslut behandlas fr.o.m. den 1 oktober i EU:s gemensamma system
  • Tullens tjänst Tillstånd och ansökan om tillstånd
  • Tullens e-tjänster övergår stegvis till Suomi.fi-identifikation

Tullagring EIDR 16.5.2018 seminariematerialet