Webbseminarier

Informationsträff för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna för importdeklarationer 11.12.2019

1. Import, informationsträff för systemutvecklare

2. Import, Meddelandetrafiken vid import

3. Import, Publicerade datainnehåll

Aktuell översikt ”Tulldeklareringen förändras”

 • Inspelning av webbseminariet
  • Lägesrapport för reformen av tullklareringssystemet
  • Ansökan om bindande klassificeringsbesked görs fr.o.m. den 1 oktober genom EU:s gemensamma system
  • eAEO-ansökningar och eAEO-beslut behandlas fr.o.m. den 1 oktober i EU:s gemensamma system
  • Tullens tjänst Tillstånd och ansökan om tillstånd
  • Tullens e-tjänster övergår stegvis till Suomi.fi-identifikation

Hur inge deklarationer för tullagring 3.4.2019

Webbseminarium om tullagring EIDR 16.5.2018

Webbseminarium om tullagring - ändringar i deklarationsprocessen och deklarationsinnehåll 13.12.2018

Seminariematerialet är tillgängligt på svenska:

 

 

 

 


 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag