Webbseminarier

Kommande förändringar i importdeklareringen

Ändringar till meddelandedeklarering vid import och tullagring

Informationsträff för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna för importdeklarationer 11.12.2019

1. Import, informationsträff för systemutvecklare

2. Import, Meddelandetrafiken vid import

3. Import, Publicerade datainnehåll

Aktuell översikt ”Tulldeklareringen förändras”

 • Inspelning av webbseminariet
  • Lägesrapport för reformen av tullklareringssystemet
  • Ansökan om bindande klassificeringsbesked görs fr.o.m. den 1 oktober genom EU:s gemensamma system
  • eAEO-ansökningar och eAEO-beslut behandlas fr.o.m. den 1 oktober i EU:s gemensamma system
  • Tullens tjänst Tillstånd och ansökan om tillstånd
  • Tullens e-tjänster övergår stegvis till Suomi.fi-identifikation

Hur inge deklarationer för tullagring 3.4.2019

Webbseminarium om tullagring EIDR 16.5.2018

Webbseminarium om tullagring - ändringar i deklarationsprocessen och deklarationsinnehåll 13.12.2018

Seminariematerialet är tillgängligt på svenska:

 

 

 

 


 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag