Hurdan kundrelation passar vårt företag?

Välj den kundrelation som bäst lämpar sig för ditt företag, utgående från volymen av företagets tullärenden och från de tjänster som företaget använder. För företag med sporadiska tullärenden kan webbaserade deklarationstjänster vara det bästa alternativet, medan företag som regelbundet lämnar in ett stort antal deklarationer vill kanske använda sig av tillståndspliktiga förenklingar av tullförfaranden och meddelandedeklarering. För företag som önskar ett fördjupat samarbete med Tullen finns kundrelationen Tull+.

Hurdana företag är baskunder?

En typisk baskund hos Tullen är ett företag som sporadiskt eller sällan idkar import eller export och vars produktomfattning i tulldeklarationer är liten. Företaget har inga förenklingar eller tillstånd som beviljas av Tullen. Kontantkunder med regelbundna tullärenden samt privatpersoner är också baskunder.

För baskunder finns det avgiftsfria webbtjänster för deklarering. Via Tullens webbtjänster kan man för närvarande lämna in transiterings-, export- och importdeklarationer samt införsel- och utförseldeklarationer. Baskunder kan också använda sig av den avgiftsfria telefonrådgivningen.

Hurdana företag är nyckelkunder?

Tullens nyckelkunder är företag med etablerade tjänstebehov och regelbundna tullärenden. Bland nyckelkunderna finns till exempel speditionsfirmor samt import-, export-, Intrastat-, skattegräns- och sjöfartsavgiftskunder. Nyckelkunder har vanligtvis Tullens tillstånd till samlad garanti.

Nyckelkunder erbjuds en helhetstjänst enligt deras behov. I tjänsten ingår företagsrådgivning vid omställningar, tillståndstjänster med förenklingar och meddelandedeklarering utan operatör.

Hurdana företag är AEO-kunder?

Authorised Economic Operator (AEO) är ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella leveranskedjorna (AEOS). I EU är det också förknippat med tullförfarandenas riktighet (AEOC). En AEOC-kund följer kvaliteten på sin tullverksamhet bl.a. genom egenkontroll som fastställs av Tullen.

Hurdana företag är Tull+-kunder?

Tull+ lämpar sig för AEOC-kunder som vill fördjupa samarbetet med Tullen. Målet är att även svårare saker och ting blir rätt med en gång. Tull+-kunden får förtur till Tullens utbildningstillfällen samt till pilotprojekt när nya funktioner och informationssystem införs.

En AEOC-kund godkänns som Tull+-kund när kvaliteten på företagets omfattande egenkontroll har verifierats av Tullen. Tullen fastställer kundstatusen genom att publicera företagets namn på Tullens webbplats.

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag