Tull+-kund

För vem lämpar sig Tull+?

Tull+ lämpar sig för företag som är AEOC-kunder men som vill fördjupa samarbetet med Tullen. Målet är att även svåra ärenden sköts rätt med en gång.

Tull+-kunder är beredda att analysera och utveckla sin verksamhet i samarbete med Tullens sakkunniga. Företagen upprättar årligen en utvecklingsplan för att förbättra sin tullkompetens och verksamhet utifrån egen analys och samtal med Tullen.

Vem kan ansöka om att bli Tull+-kund?

Tull+-kunders tullkompetens ska vara på berömlig nivå och deras egenkontroll ska vara verifierad. De förbinder sig till att analysera och utveckla sin verksamhet med stöd av Tullens kundserviceteam. Kundens utvecklingsplan och åtgärderna som planerats på basis av den gås årligen igenom vid ett möte med en av medlemmarna i Tull+-kundserviceteamet.
Tull+-kunderna förbinder sig enligt överenskommelse till pilotprojekt när Tullen inför nya funktioner och informationssystem samt till att rapportera pilotprojektets resultat och eventuella utvecklingsidéer.

Vad är nyttan med Tull+?

  • Tull+-kunderna har ett eget serviceteam som betjänar och stöder dem via en egen servicekanal i alla ärenden som gäller Tull+ och utvecklingen av företagets verksamhet.
  • Årligt möte med den egna representanten för Tull+-kundserviceteamet.
  • Förtur till pilotprojekt när Tullen inför nya funktioner och informationssystem.
  • Möjlighet att kommentera kundmeddelanden och -anvisningar samt därmed få förhandsinformation om kommande ärenden och ändringar.

Man anmäler sig som Tull+-kund genom att skicka e-post till adressen aeo(at)tulli.fi. Som Tull+-kunder godkänns aktörer med AEOC- eller AEOC+S-tillstånd.

AEO logoAuthorised Economic Operator (AEO) är ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella leveranskedjorna.

Tulli+ logoTull+ är en nationell kundrelation, där målet är att sköta tullärendena rätt med en gång och fördjupa samarbetet med Tullen.