Kundrådgivning och -utbildning samt utveckling av tullkompetens

Tullen erbjuder sina kunder

  • basrådgivning
  • företagsrådgivning
  • avgiftsfria webbseminarier och
  • kundutbildning.

Tullen erbjuder varje kundgrupp sådant stöd och sådan handledning som bäst tjänar kundgruppen i fråga. Målet är enkel, snabb och korrekt tulldeklarering och sådana tjänster som motsvarar kundens behov.

Avgiftsfri basrådgivning tillhandahålls för alla Tullens kunder av bl.a. Tullrådgivningen, Tullens webbplats samt telefonstöden för webbaserade deklareringstjänster. Också den företagsrådgivning som gäller tillståndsprocessen är avgiftsfri. Kontaktuppgifter - Rådgivning för företag 

Kundutbildning som skräddarsys för ett företag är avgiftsbelagd.

Hur kan företagets tullkompetens utvecklas?

På Tullens webbplats finns aktuell information om tullförfaranden och tulldeklarering. Där hittar man också information om kommande ändringar. Där kan man också beställa bl.a. det elektroniska nyhetsbrevet om tullklarering.

Tullen erbjuder kundrådgivning och -utbildning. Utbudet omfattar allt från webbutbildningsmaterial och öppna kundträffar till tillståndskonsultation och avgiftsbelagda kundutbildningstjänster. Dessutom ordnar Tullen utbildningstillfällen t.ex. om ändringar i tullagstiftningen. De är riktade till olika målgrupper och öppna för alla.

Tullrådgivningen ger också kundstöd, speciellt till småkunder. Företagsrådgivningen hjälper nyckelkunder i ärenden vid frågor om tillstånd och om skötsel av tullärenden. Nyckelkundernas behov möts oftast bäst med meddelandebaserad tulldeklarering, kundsamarbetsgrupperna och tillståndstjänsterna, där kundstödet har ordnats bl.a. genom företagsrådgivning och tillståndsrådgivning.

Kundstödet för Tull+-kunderna, vilket ofta gäller meddelandedeklarering och tillstånd koordineras av Tull+-teamet.