Kundnöjdhet och kundrespons

Meddelandedeklareringens smidighet och kundupplevelsen överraskade positivt (kundmeddelande 28.3.2023)

Vi samlar aktivt in respons gällande Tullens service för att du ska kunna sköta dina ärenden vid Tullen så smidigt som möjligt och enligt dina behov. Du kan ge respons t.ex. på utvecklingen av Tullens tjänster, på något du tycker borde finnas på Tullens webbplats eller på hur vi har lyckats med vår serviceuppgift.

Du kan ge respons kontinuerligt, t.ex. via Tullens webbplats, med kundresponsblanketter som finns vid alla tullkontor, i kundsamarbetsgrupper samt genom kundbehovs- och nöjdhetsenkäter, riktade till dem som använder Tullens tjänster.

Din respons är viktig för oss. Utgående från kundresponsen kan vi göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad och enhetlig.