Företagsrådgivning

Företagsrådgivningen är en avgiftsfri tjänst som är riktad till nyckel- och Tull+-kunder. Denna typ av rådgivning anknyter i allmänhet till att upprätthålla våra företagskunders tullkompetens och att se över deras servicebehov. Målet är att med beaktande av företagens affärsverksamhet erbjuda de mest effektiva sätten att sköta tullärenden och att säkerställa att företagen är medvetna om villkoren för de tulltjänster de anlitar.

Företagsrådgivning kan bli aktuell i samband med nya och ändrade tullåtgärder, tillstånd till förenklade tullförfaranden eller meddelandebaserad tulldeklarering.

Tullen arrangerar företagsrådgivning för såväl enstaka företag som vissa målgrupper. Tillställningar med företagsrådgivning för vissa målgrupper arrangeras i regel när det sker ändringar i tull- och skattelagstiftningen och när nya elektroniska system införs. Genom avgränsning av målgrupperna så att de består av företag som har så likadana verksamheter och informationsbehov som möjligt vill Tullen säkerställa att viktig information når ut just till de kunder som behöver den.

Förfarandespecifik företagsrådgivning

Tullen erbjuder företag kundrådgivning om tullklarering vad gäller specialfrågor om tillämpning av förfaranden samt rådgivning angående Tullens tillstånd. Kontaktuppgifterna gällande olika förfaranden hittar du nedan.

Frågor om enstaka tulldeklarationer besvaras av Tullens elektroniska servicecentral.

                            

Ta kontakt

Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel
Tulldeklarering, företagskunder
24/7

 

 

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning