Handel över skattegränsen på Åland

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens s.k. särskilda skatteområden. Det finns en skattegräns som skiljer Åland och unionens övriga särskilda skatteområden från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. Inom dessa särskilda skatteområden tillämpas EU:s mervärdesskatte- och punktskattelagstiftning inte. Enligt finsk lagstiftning tas dock punkt- och mervärdesskatt ut också för varor som förs in till  Åland.

I skattegränshandeln ska vissa deklarationer lämnas in till Tullen för varor som förs ut ur eller in i Åland. Dessa deklarationer är anmälan om uppvisande, tulldeklaration och vid import till Åland också eventuell deklaration för tillfällig lagring.

Obs! Webbsidorna om handeln över den åländska skattegränsen kommer att uppdateras och kompletteras inom kort.

Blanketter som behövs i skattegränshandeln

 


Nyckelord Åland Åland

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag