Hoppa till innehåll

Hurdan kundrelation med Tullen passar vårt företag?

Välj den kundrelation som bäst lämpar sig för ert företag, utgående från volymen av företagets tullärenden och från de tjänster som företaget använder. Deklarering via webbtjänsten lämpar sig kanske bäst för företag med sporadiska tullärenden. För företag som regelbundet lämnar in ett stort antal deklarationer kan tillståndspliktiga förenklingar av tullförfaranden och meddelandedeklarering vara det bästa alternativet. För företag som önskar ett fördjupat samarbete med Tullen finns kundrelationen Tull+.

  • En baskund hos Tullen är ett företag som sporadiskt eller sällan importerar eller exporterar varor och som har en liten produktomfattning. Företaget har inga förenklingar eller tillstånd som beviljas av Tullen. Kontantkunder med regelbundna tullärenden samt privatpersoner är också baskunder. För baskunder finns det avgiftsfria webbtjänster för deklarering, och baskunder kan också använda sig av den avgiftsfria telefonrådgivningen.
  • Tullens nyckelkunder är företag med etablerade tjänstebehov och regelbundna tullärenden. Bland nyckelkunderna finns till exempel speditionsfirmor samt import-, export-, Intrastat-, skattegräns- och sjöfartsavgiftskunder. Nyckelkunder har vanligtvis Tullens tillstånd till samlad garanti. De erbjuds en helhetstjänst enligt deras behov. I tjänsten ingår företagsrådgivning vid omställningar, tillståndstjänster med förenklingar och direkt meddelandedeklarering.
  • Authorised Economic Operator (AEO) är ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella leveranskedjorna (AEOS). I EU är det också förknippat med tullförfarandenas riktighet (AEOC). En AEO-aktörer följer kvaliteten på sin tullverksamhet bl.a. genom egenkontroll som fastställs av Tullen.
  • Tull+ lämpar sig för företag som är AEOC-kunder och som vill analysera och utveckla sin verksamhet i tätare samarbete med Tullen. Målet är att även svåra ärenden sköts rätt med en gång. Tull+-kunder får förtur till pilotprojekt när nya funktioner och informationssystem införs. Tullen fastställer kundstatusen genom att publicera företagets namn på Tullens webbplats.