Hoppa till innehåll

Införsel- och utförseldeklarationer

Då varor förs in i eller ut ur Europeiska unionens område ska säkerhetsuppgifter om dessa lämnas in till Tullen elektroniskt på förhand. Säkerhetsuppgifterna består av uppgifter om aktör, varor, transport och färdväg.

Det är alltid transportfirman som ansvarar för att införsel- och utförseldeklarationerna inges, även om den anlitar ett ombud för inlämnandet av deklarationerna. Tidsfristerna för ingivandet av deklarationerna varierar beroende på transportsätt och transportrutt.

Annanstans på denna webbplats