Hoppa till innehåll

Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Införsel- och utförseldeklarationer

Då varor förs in i eller ut ur Europeiska unionens område ska säkerhetsuppgifter om dessa lämnas in till Tullen elektroniskt på förhand. Säkerhetsuppgifterna består av uppgifter om aktör, varor, transport och färdväg.

Det är alltid transportfirman som ansvarar för att införsel- och utförseldeklarationerna inges, även om den anlitar ett ombud för inlämnandet av deklarationerna. Tidsfristerna för ingivandet av deklarationerna varierar beroende på transportsätt och transportrutt.

Så här inger du deklarationerna

Du kan inge införsel- och utförseldeklarationer till Tullen elektroniskt

Förändringar i införseldeklarationerna

För varor som anländer från hamnar och flygplatser i EU ska man fr.o.m. 5.11.2022 inge deklarationerna för tillfällig lagring och anmälningarna av varors ankomst antingen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Deklarationerna och anmälningarna kan inte längre inges till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

Elektroniska tjänster

Läs mer

Annanstans på denna webbplats