Hoppa till innehåll

Införsel- och utförseldeklarationer

Då varor förs in i eller ut ur Europeiska unionens område ska säkerhetsuppgifter om dessa lämnas in till Tullen elektroniskt på förhand. Säkerhetsuppgifterna består av uppgifter om aktör, varor, transport och färdväg.

Du kan inge införsel- och utförseldeklarationer genom meddelandedeklarering eller i Tullens e-tjänst på nätet. Se mer detaljerade anvisningar:

En deklaration för tillfällig lagring ska inges för oförtullade varor som anländer sjö- eller flygvägen till Finland direkt från ett annat unionsland, Schweiz, Norge eller Liechtenstein

Deklarationer för tillfällig lagring inges inte för trafik inom Finland, t.ex. när varor transporteras sjövägen från Nordsjö till Hangö. Oförtullade varor ska dock transiteras.

Transportfirman ansvarar för deklareringen

Det är alltid transportfirman som ansvarar för att införsel- och utförseldeklarationerna inges, även om den anlitar ett ombud för inlämnandet av deklarationerna. Tidsfristerna för ingivandet av deklarationerna varierar beroende på transportsätt och transportrutt.

Förändringar i införseldeklarationerna

Från och med den 1 mars 2023 ska säkerhetsuppgifterna för varor som anländer med flyg till Europeiska unionens område inges till kommissionens ICS2-system (Common repository) och säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för varor som anländer med flyg inges då inte längre till AREX eller direkt till Tullens system.

För varor som anländer från hamnar och flygplatser i EU ska man fr.o.m. 5.11.2022 inge deklarationerna för tillfällig lagring och anmälningarna av varors ankomst antingen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Deklarationerna och anmälningarna kan inte längre inges till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

Preciseringar till övergångstiderna för nya summariska införseldeklarationer i flygtrafik

Läs mer

Annanstans på denna webbplats