Scheman över deklarationer vid utförsel

I följande scheman beskrivs deklarationerna vid utförsel i olika transportsätt och situationer, bl.a. vid transitering.

Förkortningar för deklarationerna som nämns i schemana:

  • IE315 summarisk införseldeklaration
  • IE344 summarisk deklaration för tillfällig lagring
  • IE347 anmälan om uppvisande vid införsel
  • IE507 anmälan om ankomst till utförselstället
  • IE615 summarisk utförseldeklaration
  • IE547 anmälan om uppvisande vid utförsel
  • IE590 anmälan om utförsel.

Beakta följande

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag