Scheman över deklarationer vid utförsel

I följande scheman beskrivs deklarationerna vid utförsel i olika transportsätt och situationer, bl.a. vid transitering.

Förkortningar för deklarationerna som nämns i schemana:

  • IE315 summarisk införseldeklaration
  • IE344 summarisk deklaration för tillfällig lagring
  • IE347 anmälan om uppvisande vid införsel
  • IE507 anmälan om ankomst till utförselstället
  • IE615 summarisk utförseldeklaration
  • IE547 anmälan om uppvisande vid utförsel
  • IE590 anmälan om utförsel.

Beakta följande

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag