Hur lämnar jag in införsel- och utförseldeklarationer?

Införsel- och utförseldeklarationer kan inges till Tullen elektroniskt, antingen i form av meddelanden eller via deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX). För meddelandedeklarering behöver du Tullens tillstånd.

För användning av webbdeklarationstjänsten behöver du inte Tullens tillstånd. Du kan lämna in summariska införsel- och utförseldeklarationer för vägtrafik som oidentifierad användare, men då sparas deklarationerna inte. Övriga deklarationer kan endast lämnas in av Katso-identifierade användare.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag