Hur lämnar jag in införsel- och utförseldeklarationer?

Införsel- och utförseldeklarationer kan inges till Tullen elektroniskt, antingen i form av meddelanden eller via deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX). För meddelandedeklarering behöver du Tullens tillstånd.

För användning av webbdeklarationstjänsten behöver du inte Tullens tillstånd. Du kan lämna in summariska införsel- och utförseldeklarationer för vägtrafik som oidentifierad användare, men då sparas deklarationerna inte. Övriga deklarationer kan endast lämnas in av Katso-identifierade användare.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag