Hur lämnar jag in införsel- och utförseldeklarationer?

Införsel- och utförseldeklarationer kan inges till Tullen elektroniskt, antingen i form av meddelanden eller via deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX). För meddelandedeklarering behöver du Tullens tillstånd.

För användning av webbdeklarationstjänsten behöver du inte Tullens tillstånd. Du kan lämna in summariska införsel- och utförseldeklarationer för vägtrafik som oidentifierad användare, men då sparas deklarationerna inte. Övriga deklarationer kan endast lämnas in av identifierade användare. Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag