Deklarationer vid införsel

Unionens lagstiftning förpliktar transportfirmorna att inlämna uppgifterna elektroniskt för varor som de transporterar in i EU, innan varorna förs in i unionen. Införseldeklarationerna inlämnas till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), som har gränssnitt mot Tullens övriga system och andra medlemsländers system. På detta sätt säkerställer Tullen att införseln av varorna till unionens område är tillåten och att varorna har anmälts innan de hänförs till en godkänd tullbehandling. Tullen använder också deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter till övervakning av förtullningen.

Den nationella lagstiftningen förpliktar å sin sida att varor som förs in från unionens område anmäls.

Beakta följande

Europeiska unionen har ingått särskilda avtal med både Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge om skyldigheten att inlämna säkerhetsuppgifter samt riskanalysen av uppgifter. Enligt avtalen behöver säkerhetsuppgifter inte lämnas in vid införsel eller utförsel av varor från eller till dessa länder.

När varans avgångsland är antingen Norge eller Schweiz behöver man inte lämna in en summarisk införseldeklaration för varorna, men en summarisk deklaration (IE344) ska inges för dem.


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag