Arkivering av elektroniska deklarationer och reservförfarandedokument

Meddelandedeklaranters arkiveringsskyldighet

Den som upprättar säkerhetsuppgiftsdeklarationer ska i sitt system föra sådan logg där deklarationsmeddelanden som skickats till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) går att läsa i sin helhet och varifrån meddelandena vid behov kan skrivas ut. Logguppgifterna ska förvaras innevarande år plus tre år.

Den som upprättar deklarationen ska också förvara sådana dokument eller elektroniska filer med anknytning till ärendet som i deklarationen angetts som obligatoriska bilagda handlingar. Sådana bilagda handlingar är t.ex. transportdokument anknutna till summariska (införsel)deklarationer.

Webbdeklaranters arkiveringsskyldighet

Om kunden inger deklarationerna via någon av Tullens webbtjänster så har kunden inte någon egentlig arkiveringsskyldighet.

Den som upprättar deklarationen ska dock förvara sådana dokument eller elektroniska filer med anknytning till ärendet som i deklarationen angetts som obligatoriska bilagda handlingar. Sådana bilagda handlingar är t.ex. transportdokument anknutna till summariska (införsel)deklarationer. Arkiveringstiden är innevarande år plus tre år.

Arkiveringsskyldighet för reservförfarandedokument

Om kunden inger deklarationerna via någon av Tullens webbtjänster så har kunden inte någon egentlig arkiveringsskyldighet.

Den som upprättar deklarationen ska dock förvara sådana dokument eller elektroniska filer med anknytning till ärendet som i deklarationen angetts som obligatoriska bilagda handlingar. Sådana bilagda handlingar är t.ex. transportdokument anknutna till summariska (införsel)deklarationer. Arkiveringstiden är innevarande år plus tre år.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag