Anmälan om utförsel (IE590)

Anmälan om utförsel används för exportvaror som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller med tåg. Den som inlämnar anmälan om uppvisande vid utförsel bekräftar utförseln av varorna med en anmälan om utförsel efter transportmedlets avgång.

Den som inlämnar exportdeklarationen får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut efter att anmälan om utförsel lämnats in.

Anmälan ska lämnas in senast följande arbetsdag efter transportmedlets avgång.