Hoppa till innehåll

Ankomstanmälan i sjötrafik (IE3470)

Det är frivilligt att inlämna en ankomstanmälan (IE3470). Du kan inlämna anmälan i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering. Man kan också anmäla alla varor till Tullen med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).

Det är alltid operatören av det aktiva transportmedlet (transportfirman) som ansvarar för upprättandet av deklarationen, men transportfirman kan också anlita ett ombud för att inlämna deklarationen.

Ankomstanmälan används av aktörer som endast lossar en del eller inget av lasten från transportmedlet vid det första införselkontoret. En anmälan om uppvisande vid införsel behöver inte inges för varor som förblir ombord på fartyget.

Ankomstanmälan kan inlämnas med s.k. Entry Key-uppgifter, vilka är transportsätt vid gränsen, transportmedlets identitet vid gränsen samt beräknad ankomstdag och -tid.

Transportmedlets ankomstanmälan är samtidigt en begäran om lossningstillstånd, vilken krävs för lossning av last som anlänt från tredjeland. Tullens svarsmeddelande till begäran fungerar som lossningstillstånd. När transportmedlet anländer från ett unionsland, kan varorna lossas innan upprättandet av deklarationen för tillfällig lagring och anmälan om uppvisande vid införsel (anmälan av varors ankomst i Tullklareringssystemet).

I väg- och järnvägstransporter hänför sig anmälan om transportmedlets ankomst till anmälan av varornas ankomst, och en separat ankomstanmälan för transportmedlet kan inte upprättas.