Ankomstanmälan (IE3470)

Det är frivilligt att inlämna en ankomstanmälan. Man kan också anmäla alla varor till Tullen med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).

Det är alltid operatören av det aktiva transportmedlet (transportfirman) som ansvarar för upprättandet av deklarationen, men transportfirman kan också anlita ett ombud för att inlämna deklarationen.

Ankomstanmälan används av aktörer som endast lossar en del eller inget av lasten från transportmedlet vid det första införselkontoret. En anmälan om uppvisande vid införsel behöver inte inges för varor som förblir ombord på fartyget.

Ankomstanmälan kan inlämnas med s.k. Entry Key-uppgifter, vilka är transportsätt vid gränsen, transportmedlets identitet vid gränsen samt beräknad ankomstdag och -tid.

Transportmedlets ankomstanmälan är samtidigt en begäran om lossningstillstånd, vilken krävs för lossning av last som anlänt från tredjeland. Tullens svarsmeddelande till begäran fungerar som lossningstillstånd. När transportmedlet anländer från ett unionsland, kan varorna lossas innan upprättandet av den summariska deklarationen och anmälan om uppvisande.

I väg- och järnvägstransporter hänför sig anmälan om transportmedlets ankomst till uppvisandet av varorna, och en separat ankomstanmälan för transportmedlet kan inte upprättas.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning