Vilka uppgifter behövs för importdeklarationen?

För att kunna lämna in en tulldeklaration ska man ha

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning