Vilka uppgifter behövs för importdeklarationen?

För att kunna lämna in en tulldeklaration ska man ha