Varuprover

Om du importerar varuprover från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (karta).

När du planerar att beställa varuprover innan importen påbörjas

När du importerar varuprover och vill sälja eller överlåta dem fritt tullklarera proverna på samma sätt som andra importvaror och betala importskatterna på normalt sätt.

Om du vill använda varorna bara som prover och inte sälja dem, får du importera dem tullfritt och momsfritt när du märker dem tydligt som prover t.ex. genom rivning, perforering eller stämpling.

Varuprover av ringa värde för beställningar kan på vissa villkor vara tullfria och momsfria

Du kan tull- och momsfritt importera varuprover av ringa värde som endast används för att främja beställningar av varor av samma typ och syfte. Tullen får kräva att vissa varor märks så att de görs oanvändbara som handelsvara men att de likväl kan användas som prover. Genom märkning kan även värdefulla varor bli sådana varor av ringa värde som avses här.

Villkor för varuprover:

  • Varorna importeras bara i den mängd som behövs för att främja beställningar.
  • Varorna importeras bara för att främja beställningar.
  • Proverna representerar samma typ och kvalitet som de varor som eventuellt kommer att beställas, t.ex. mappar med tyg-, matt- och tapetprover eller paketerade ostprover.
  • Proverna har gjorts oanvändbara för försäljning genom rivning, perforering eller genom tydlig och oförstörbar märkning, t.ex. ett stämplat klädesplagg eller hålade skor.

Tull- och momsfrihet kan också beviljas för flera likadana prover av samma produkt. Då ska importören påvisa att proverna kommer i demonstrationssyfte till flera säljagenter.

Restriktioner och annat att beakta

Sådana elektroniska varor eller andra varaktiga konsumtionsvaror av ringa värde som genom märkning inte kan göras oanvändbara godtas inte som varuprover av ringa värde.

Om varuproverna omfattas av importförbud eller -restriktioner beaktas dessa även om proverna beviljas tullfrihet.

Importerar du varor för undersökning, provning eller analys? Läs mer: Varor som importeras för undersökning eller provning

Vad ska jag ange i tulldeklarationen om varuprover?

När du importerar varuprover för att främja affärer lämna en fritt formulerad utredning till Tullen om användningsändamålet med proverna. 

Med meddelande/tulldeklaration:

  • förfarandekod 4000
  • kod för ytterligare förfarande C30
  • kommersiell handling med koden FIXXX