Var hittar jag den rätta varukoden?

Man söker rätt varukod för en vara, dvs. varan klassificeras i första hand enligt koderna samt enligt ordvalet i anmärkningarna för brukstariffens avsnitt eller grupper.

För klassificering kan man använda den tryckta brukstariffen, Kombinerade nomenklaturen (KN) och söksystemet Fintaric. På Tullens webbplats hittar man anmärkningarna till avdelningarna och kapitlen samt de allmänna reglerna för tolkning av nomenklaturen i KN-nomenklaturen.

Andra klassificeringshjälpmedel är förklaringarna i det Harmoniserade systemet, samlingen av klassificeringsbeslut och de förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen, som publiceras som Tullens handböcker. Förklaringarna i det Harmoniserade systemet är tillgängliga även i pdf-format. Mera information: Tullens handböcker.

Finska brukstariffen

Finska brukstariffen, dvs. Tullverkets handbok II, grundar sig på Taric-databasen och omfattar även nationella avsnitt. Brukstariffen utkommer endast i elektronisk form och den revideras i sin helhet en gång om året, vanligen i januari–mars.

Varorna i brukstariffen är i huvudsak grupperade enligt produktionsområden och i allmänhet så att man både i hela tariffen och i varje kapitel anger först råvarorna, sedan halvfabrikat och till sist de färdiga produkterna.

Brukstariffen kan inte beställas i elektronisk form, men några Taric-uppgifter som brukstariffen innehåller kan laddas ned i form av Excel-kalkylblad på kommissionens webbplats. Uppgifterna kan också läsas i Taric-söksystemet.

Taric-söksystemet

Taric-söksystemet innehåller bl.a. följande:

  • gällande varukoder och varubeskrivningar och tillhörande fotnoter
  • tullsatserna vid import från ett land utanför EU
  • tulltaxeåtgärder, såsom antidumpningstullar, enligt EU-lagstiftningen
  • EU:s import- och exportrestriktioner och -förbud.

Vad är tilläggskoder och när behövs de?

Med tilläggskoder anges i samband med varukoder EU:s specialregler vid bl.a. följande åtgärder:

  • jordbrukskomponenter (EA); tilläggstullar på socker och mjöl (AD S/Z, AD F/M), t.ex. kod 7011. Tilläggskoderna kan man söka i TARIC-söksystemet.
  • antidumpnings- och utjämningstullar, hänvisar till företag, t.ex. tilläggskod A280
  • tullar på läkemedel, t.ex. tilläggskod 2500.
  • vissa andra åtgärder som tillämpas vid export eller import.

Vilken betydelse har fotnoterna?

Fotnoterna ger tilläggsinformation om avsikten med de olika förordningarna och om förutsättningarna för import eller överlåtelse till fri omsättning. Texterna till de fotnoter som anges i brukstariffens kolumner med koder (t.ex. CD, CG, EU, NC, NM, NX, PB, PN, TM, TN och TR) finns som förteckning i slutet av delarna 1, 2 och 3.

Behövlig information finns också i Tullens handböcker (THB) III, IV och V.

Tullen meddelar om ändringar i brukstariffen på sin webbplats. Taric-nomenklaturen förändras kontinuerligt, så det är skäl att kontrollera brukstariffens uppgifter i söksystemet Fintaric.

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag