Vad kostar det att importera varor?

Tullen och mervärdesskatten är de vanligaste skatterna som uppbärs i samband med import. Mera information om mervärdesskatt: Mervärdesskatt vid import från länder utanför EU.

När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem. Denna tariffenliga tull uppbärs om varorna från tredje land inte beviljas tullnedsättning eller tullfrihet genom förmånsbehandlingar, tullkvoter eller tullbefrielser.

Tullarna är vanligtvis värdetullar, dvs. en viss procent av tullvärdet. För en del varor uppbärs kvantitetstull, t.ex. enligt vikt eller antal. Tullen fastställs på basis av den varukod i tulltariffen enligt vilken varan klassificeras.

Tullvärdet baserar sig vanligtvis på det pris som betalats eller ska betalas för varan. I tullvärdet inkluderas också transportkostnaderna fram till den plats där varorna förs in i EU.

Särdrag hos tullar:

  • Färska frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt en del av viner är bundna till ett ingångsprissystem, dvs. ju högre ingångspriset vid import är, desto lägre är tullen.
  • För vissa bearbetade jordbruksprodukter uppbärs förutom tull även en jordbrukskomponent (förkortning EA); en tilläggstull på socker (AD S/Z) eller en tilläggstull på mjöl (AD F/M). Tilläggstullarna anges med koder som man på grundval av produktens sammansättning kan fastställa genom kommissionens Taric-databas. En produkt kan också ha en fastställd högsta tull (förkortning 'max’) eller lägsta tull (’min’). Tilläggstull på socker och mjöl som produkten innehåller kan tas ut som en del av den högsta tullen.
  • Antidumpnings- och utjämningstullar kan tas ut för varor vars import till ett pris som är lägre än normalpriset till EU-medlemsländer skadar dessa länders egen produktion.
  • Man kan behöva betala en extra importtull, dvs. en tilläggstull, t.ex. vid import av vissa varor från USA.
  • En förmånstull är lägre än den tull som normalt ska betalas vid import från länder utanför EU. Förmånstullar grundar sig på tullförmånsavtal mellan EU och andra länder (t.ex. utvecklingsländer); EU har nästan 40 tullförmånsavtal. EU har också beviljat tullförmåner till utvecklingsländer.

Mer på denna webbplats

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning