Tullvärdedeklaration D.V.1.

När tullvärdet grundas på det pris som betalats för varan ska tullvärdedeklarationens uppgifter inges med en elektronisk deklaration.

Om tulldeklarationen inte inges elektroniskt, ska tullvärdedeklarationen inges med blanketten D.V.1, som finns på Tullens webbplats:

Inga tullvärdedeklarationens uppgifter krävs om:

  1. tullvärdet på de importerade varorna i en sändning inte överstiger 20 000 euro, förutsatt att sändningen inte är delad eller utgör en del av flera sändningar från samma avsändare till samma mottagare
  2. importen inte är av kommersiellt slag
  3. inlämning av uppgifterna i fråga inte är nödvändig för tillämpning av Gemensamma tulltaxan
  4. inga tullar tas ut.

Man behöver inte lämna in en tullvärdedeklaration i samband med varje tulldeklaration i fråga om varor som upprepade gånger levereras på samma handelsvillkor från samma säljare till samma köpare.